Tammikuun blogissa Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto kertoo matkastamme kohti uutta arkea.

Kirjoittaja: Hannu Rahnasto
Hannu_Rahnasto_150x195.jpg

Hannu on Compass Group Suomen uusi toimitusjohtaja, intohimoinen palveluliiketoiminnan uudistaja, rohkea kotikokki ja kahden tytön isä. Koulutukseltaan Hannu on restonomi ja valtiotieteilijä, mies joka on kiinnostunut siitä mitä ja miten ihmiset syövät. Tavoitteena on rakentaa Compass Group Suomeen niin yrityksen kuin yksilönkin kasvua tukeva toiminta- ja johtamiskulttuuri sekä uudistaa palvelut uuden ajan tarpeisiin. Asiakkaita ovat päiväkotien lapset, koululaiset, opiskelijat, työssäkäyvät kuin seniorikansalaisetkin. Nykyisin palvelut ulottuvat yhä isommin myös matkustuksen ja tapahtumien pariin.

Pandemian ”säätilaa” on nyt ennustettu kohta lähes 2 vuotta päivittäin. Yritysten näkökulmasta sää on näyttänyt hyvin erilaiselta riippuen siitä minkä alan ja organisaation näkökulmasta asioita on katsonut. Fyysisten kohtaamisten palvelualat, kuten ravintola-ala, ovat luonnollisesti kokeneet koronamyrskyn tuulet voimakkaimmin.

Myrskysään kriisijohtaminen rankkuudessaan on hyvin yksinkertaista ja virtaviivaista. Katse on lyhyen aikavälin tekemisissä ja kustannuksissa. Tekeminen keskittyy kahteen asiaan: laivan kääntämiseen karikosta takaisin kohti kannattavaa kurssia ja ihmisten pitämiseen laivassa. Ensisijaista on myös terveysturvallisen palveluympäristön luominen sekä asiakkaille että omalle henkilöstölle – vaihtuvissa tilanteissa ja rajoituksissa toimien. Päämääränä on päästä pois myrskystä.

On silti mielenkiintoista, että myrskyn silmässä tilanteen ollessa pahimmillaan, on kaiken keskellä aika hiljaista. Kun pahimpina aikoina esim. 550 ravintolayksiköstä yli puolet on ollut suljettuina ja lähemmäs puolet henkilöstöstä lomautettuna ja kehitysprojektit väliaikaisesti tauolla, on tunnelma ollut välillä ”aavemaisen hiljainen”, kuten jotkut trooppisen myrskyn kokeneet kertovat. Juuri tämän hiljaisuuden rikkominen ja yhteyden luominen ihmisiin on näissä tilanteissa ollut kaikkein tärkeintä. Esihenkilöiden soitto lomautetulle, säännölliset johdon tilannekatsaus -videot koko henkilöstölle, pulssimittaukset organisaatiolle ja lukuisat erilaiset virtuaaliset tilaisuudet ja infot. Myös lahjakorttien lähettäminen ja ruoan tarjoaminen ilmaiseksi, palkitsemiset ja kannustukset. Näissä hetkissä myös asiakkaiden ymmärrys ja kiitokset palveluiden organisointiin liittyen ovat olleet äärimmäisen arvokkaita.

Kasvun rakentaminen lähtee nykytilan tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Oppikirjamaisesti jo kriisin keskellä tulisi luoda skenaariot ja suunnitelma kriisin jälkeiselle ajalle. Näin tehtiin myös meillä. Pariinkin kertaan. Silti liikkeellelähtö on mahdollista vasta kun tuulet antavat myöden. Kasvun rakentaminen ei onnistu pelkästään ”myrskystä poisjohtamisella”, vaan kohti uusia maisemia tietoisesti laivaa ohjaamalla.

Ja tässä tulee kriittinen hetki. Ymmärtääkö yritys itse missä päin ulappaa se myrskyn jälkeen on? Mitkä ovat asiakkaiden odotukset ”uudessa maailmassa” ja mitkä ovat henkilöstön odotukset kaiken jälkeen. On helppo innostua uusista tuulista ja jutuista ja tempautua tekemään projekteja ja hankkeita ajatellen niiden suuntaavan laivan kohti toivottua uutta määränpäätä, mutta jos ymmärrys omasta sijainnista ei ole tiedossa on kurssi ehkä sittenkin vinossa.

Aloitin Compass Group Suomen toimitusjohtajana 25.10.2021, eli pahimman myrskyn jälkeen toimittuani ensin noin kaksi vuotta operatiivisena liiketoiminnan johtajana läpi korona-ajan. Kiitän nyt sitä, että maltoimme johtona viime vuonna pysähtyä haastatteluin ja kyselyin selvittämään yrityksemme nykytilan perusteellisesti ennen laivan suuntaamista kohti uutta suuntaa. Näin isoa kriisiä ei voi läpikäydä ilman kolhuja. Vasta nykytilan tunnistaminen ja avoin tunnustaminen on auttanut sitomaan ihmisiä jälleen yhteen. Jakamaan yhdessä koettua ja heräämään myös uusiin mahdollisuuksiin, sillä niitä todella on!

On vain kolme sanaa: Nyt lähdetään!

Tämä legendaarinen toteamus, jonka ystäväni aina jokavuotisella purjehdusreissulla sanoo sisältää itselle jollain humoristisella tavalla sen totuuden, että yksinkertaisista asioista ei kannata yrittää tehdä liian hienoja tai monimutkaisia. Maailma on täynnä erilaisia trendejä ja ismejä yrityksen johtamisen, organisoinnin, prosessien ja palveluiden kehittämiseen. Silti uskon, että asiat kiteytyvät kahteen asiaan: asiakaskokemukseen ja henkilöstökokemukseen.

Kun oma sijainti näiden kahden tahon näkökulmasta on selvä, on tekemisten määrittely jopa melko helppoa. Olennaista on huolehtia, että kasvun ja uudistamisen agendalla on riittävän isosti, suorasti ja konkreettisesti sekä asiakkaisiin että henkilöstöön positiivisesti vaikuttavia projekteja ja tekemisiä. Niitä, jotka sitovat nykyiset asiakkaat ja henkilöstön yhä tiiviimmin matkalle kohti uutta ja niitä, jotka houkuttelevat myös uusia asiakkaita ja osaajia mukaan. Kun muutosta rakennetaan kriisistä kohti kasvua ei keskeistä kuitenkaan ole pelkästään se MITÄ tehdään, vaan MITEN asioita tehdään. Sen takia muutoksen mahdollistajana tulisi aina nähdä toiminta- ja johtamiskulttuurin tietoinen rakentaminen. Kun esimerkiksi haluamme uudistaa asioita rohkeasti ja isosti, tulee tämän heijastua siinä tavassa, jolla ihmisiä kohtelemme, annamme vastuuta ja vahvistamme luottamusta. Valmennukset, osallistava ja innostava viestintä sekä arjen valmentava johtaminen ovat esimerkkejä niistä tavoista, joilla uutta kulttuuria rakennamme.

Yhdessä me compassilaiset haluamme olla halutuin ja intohimoisin ruoan ja palvelun tekijä, rohkea uudistaja ja vastuunoton suunnannäyttäjä – niin lasten, opiskelijoiden, aikuisten kuin ikäihmistenkin maailmassa. Tavat palvella ja tavoittaa muuttuvat ja me haluamme olla niitä osaltamme myös uudistamassa. Lisäksi luotamme, että ihmiset syövät myös tulevaisuudessa. 😊

Uusi matka on alkanut… tervetuloa mukaan!