Vanhus- ja potilasruokailun kehittämisessä on yhteistyön tärkeä olla luontevaa, sillä yhteinen tavoitteemme on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen. Turussa yhteistyö toimii.

 

  Kirjoittaja: Maarit Parikka


Maarit Parikka vastaa asiakkuusjohtajana julkisen sektorin kumppanuuksista Compass Groupilla.
Maarit tekee tiiminsä kanssa töitä päivittäin kuntien, sairaanhoitopiirien ja julkiselle sektorille palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen kanssa –
jotta jokaisella olisi oikeus ja mahdollisuus syödä hyvin.
Maarit uskoo, että kumppanuuden yhteistyöllä voidaan varmistaa hyvinvointia tukevaa
ravitsemusta ja ruokailuhetkiä niin lapsille, opiskelijoille, työssäkäyville kuin senioreillekin.

Kun aloitimme yhteistyön Mäntymäen sairaalan potilasruokailun kumppanina syksyllä 2017, oli sekä meille, että Turun kaupungille tärkeää lähteä kehittämään ruokapalvelua yhdessä. Yhteistyössä toisiamme kuunnellen, yhdessä ideoiden, yhdessä arvioiden ja yhdessä tehden, potilaiden etu ja hyvinvointi etusijalla. Ruoalla on merkittävä rooli potilaan hyvinvointia, jaksamista ja elämänlaatua tukevana tekijänä. Olemme rakentaneet avoimen ja mutkattoman yhteistyön, joka luo ratkaisevan pohjan asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Syksyllä 2019 yhteistyömme laajeni, kun Turun kaupungin hyvinvointitoimiala kilpailutti laajasti ruokapalveluita. Olemme todella iloisia laajentuvasta kumppanuudesta Turun kaupungin kanssa. Toimimme palveluntuottajana suurimmassa osassa vanhusten asumispalveluiden ruokapalveluista sekä vammaispalveluiden ja asumis- ja päihdepalveluiden ruokapalveluissa. Asukkaiden ja asiakkaiden ruokapalveluiden lisäksi huolehdimme jatkossa myös yksiköiden ruokasalien toiminnasta.

Laajempi yhteistyömme antaa myös laajemman yhteiskehittämisen mahdollisuuden. Me haluamme palveluntuottajana panostaa erityisesti ruoan makuun, laatuun ja vastuullisuuteen. Vastuullisesti tuotettuun ateriaan liittyvät tuottamisen ja valmistuksen eri vaiheet raaka-ainevalinnoista valmistustapoihin ja ruokahävikin vähentämiseen saakka. Ravintopäivän ruokailuhetket ovat monelle päivän kohokohtia. Inhimillinen kohtaaminen, iloinen hymy, palvelua ihmiseltä ihmiselle tuovat maistuvan ruoan lisäksi ruokailuhetkeen sen ansaitsemaa arvokkuutta. Teemme päivittäin töitä sen eteen, että jokaisella on oikeus syödä hyvin.

Tavoite on erityisen tärkeä, koska etenkin ikääntyneiden ja erityisryhmien ruokapalveluissa on huomioitava juuri oikeanlainen elämänvaihetta tukeva ravitsemus. Esimerkiksi proteiinin tärkeys ikääntyneen ravintopäivässä on merkittävä. Yhteistyössä Porin kaupungin perusturvan kanssa toteuttamassamme seniorien kotiateriatutkimuksessa saimme huikeita tuloksia: seniorien toiminnallinen aktiivisuus vahvistui ja unen määrä lisääntyi jopa 30 minuuttia yössä, kun heille varmistettiin proteiinipitoiset ateriat koko ravintopäivään. Se jos mikä lisää elämänlaatua!

Yhdessä voimme varmistaa, että asiakkaalle tarjottu ateria myös nautitaan, sillä vain syöty ruoka ravitsee. Syöty ravitseva ruoka sekä nautinnollinen ruokahetki tukevat asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia parhaalla tavalla. Tämän eteen meidän on yhdessä tehtävä töitä.