Kotiateriapalvelu tarkoittaa kunnan alueella kotihoidon asiakkaille toimitettavaa ruokaa.

Compass Group toimittaa kotiaterioita Helsingin kaupungin eteläiselle ja kaakkoiselle alueelle. Näillä alueilla ateriatoimituksen piirissä on yli 500 asiakasta, joista suurin osa on eläkeläisiä. Ravitseva ruoka on merkittävässä roolissa kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia.

Kunnilla ei ole velvoitetta kotiateriapalveluiden tuottamiseen tai tarjoamiseen, mutta osassa kunnista kotiin kuljetetut ateriat nähdään järkevänä sijoituksena kotihoidon asiakkaiden hyvinvointiin. Helsingin kaupunki on kilpailuttanut kotiateriapalvelun, mutta kunnan asiakkaat itse maksavat ateriat ja sen kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Compass Group on hoitanut kotiateriapalveluita Helsingissä helmikuusta 2017 alkaen.

”Meille kotiaterioiden tarjoaminen on tapa pitää huolta kuntalaisista”, Helsingin kaupungin ruokapalveluasiantuntija Erja Turunen painottaa. ”Yhteistyö Compass Groupin kanssa on ollut joustavaa ja yhteydenpito selkeää. Asiakkaat ovat myös pitäneet toimitetusta ruuasta.”

Kotiateriapalvelun asiakkaille on oma asiakaspalvelunumero

Kotihoidon asiakkaat ovat usein eläkeläisiä, joten ongelmatilanteissa ratkaisu on saatava helposti soittamalla. Asiakaspalvelunumerosta voi myös tehdä lisätilauksia tai muuttaa kuljetusaikataulua. Kotiaterioiden asiakaspalvelutoimisto on saanut myös asiakaspalautekyselyissä kiitosta.

”Puhelinasiakaspalvelu on merkittävä osa kotiateriapalvelua, koska kotona olevalla vanhukselle ei ole aina esimerkiksi hoitohenkilökuntaa auttamassa. Ongelmatilanteissa on hyvä, että on numero, johon voi soittaa ja apua saa välittömästi”, Turunen kuvailee.

Ateriatoimitusten on oltava joustavia

Kotiateriapalvelun toimitusaikataulujen on oltava joustavia, koska kotihoidon asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Toimiva logistiikka mahdollistaa uusien asiakkaiden ottamisen ketterästi mukaan jakeluun myös kunnissa, joissa palvelu ei ole ollut aiemmin käytössä. Parhaassa tapauksessa kotiaterioiden toimittaminen uuteen kuntaan pystytään aloittamaan jo seuraavana päivänä.

Kotihoidon asiakkaille tarjoiltavat ruuat tehdään keskitetysti Naantalin tuotantokeittiössä. Tuotantokeittiöstä ruoka toimitetaan Tampereen jakelukeskukseen, josta se jaetaan kuntiin ympäri Suomen. Ruoka toimitetaan kylmäkuljetusautoilla, jolloin ruuan hygienia ei vaarannu missään toimitusketjun vaiheessa. Helsinkiin kotiaterioita tuodaan neljä kertaa viikossa.

Vain syöty ruoka ravitsee

”Suuri osa kotihoidon asiakkaista ei pysty itse tekemään ruokaa. Muistisairas ei myöskään välttämättä muista tehdä ruokaa, jolloin jääkaappiin tuotu valmis ateria muistuttaa syömään”, Turunen kertoo. ”Kotihoidon henkilökunnalle jää myös enemmän resursseja hoitotyöhän, kun heidän ei tarvitse miettiä ruuan valmistamista. Tämäkin on yksi kotiateriapalvelun eduista.”

Toimiva asiakaspalvelu ja tehokas logistiikka ovat merkittäviä asioita ateriapalvelun laadukkuuden kannalta, mutta tärkeintä on kuitenkin hyvä ruoka. Vain syöty ruoka ravitsee, jonka takia ruuan maku on asia, josta ei koskaan tingitä.

”On tärkeää, että kotiin toimitettu ruoka tulee myös syödyksi. Siksi ruuan on oltava hyvää. Tähän olemme olleet Compass Groupissä tyytyväisiä”, Turunen sanoo ja jatkaa vielä: ”Ravitsevan ruuan lisäksi kotiateriat mahdollistavat monelle kotihoidon asiakkaalle arvokkaan asian: Omassa kodissa asumisen niin pitkään, kuin mahdollista.”