Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Hotel Haaga Central Park ja Compass Group aloittavat uudenlaisen yhteistyön − tavoitteena on ravintolapalveluiden kehittäminen tulevaisuuden kuluttajien tarpeisiin. Yhteistyön pohjana ovat yhteiset ajatukset hyvinvoinnista ja vastuullisuudesta sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä.

Uudenlaisen yhteistyön myötä Haaga-Helia, Hotel Haaga Central Park ja Compass Group muodostavat yhä vankemman pohjan ja laajemmat mahdollisuudet alan toimijoiden ja opiskelijoiden yhteistyölle, tulevaisuuden innovaatioille sekä asiakaskokemuksen kehittämiselle.

Osana yhteistyön syventämistä Hotel Haaga Central Parkin ravintola- ja kokousliiketoiminta sekä Haagan kampusravintola siirtyivät Compass Group operoimiksi 1.2.2019. Majoitusliiketoiminta säilyi edelleen Hotel Haaga Oy:llä.

”Tämä yhteistyö on meille upea asia ja osa laajempaa pyrkimystämme uudistaa sitä, mitä ja miten suomalaiset syövät. Compass Groupilla haluamme luoda iloa ja hyvinvointia. Tuoreen trenditutkimuksemme mukaan vastuullisuus ja hyvinvointi ovat kasvavia trendejä suomalaisten arjessa ja vihreä vallankumous on vasta alussa. Innovaatioverkostojen avulla pystymme luomaan uudenlaisia ratkaisuja ja vaikuttamaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa koko alan kehittämiseen”, kertoo Compass Group Suomen operatiivinen johtaja Hannu Rahnasto.  

”Haaga-Helian visiona on olla kiinnostavin suomalainen ammattikorkeakoulu. Vision mukaisesti oppiminen ja innovaatiot tapahtuvat yhä enemmän verkostoissa. Yhteistyön myötä Haagan kampuksen Place to Be -kehittämis- ja oppimisympäristö nousee uudelle tasolle. Opiskelijoille avautuu näin suorempi kanava osallistua alan johtavan yrityksen toimintaan esimerkiksi työharjoitteluiden ja projektitöiden muodossa, mikä toteuttaa Haaga-Helian missiota avata ovet työelämään”, summaa koulutusohjelmajohtaja Risto Karmavuo Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Compass Group täydentää ravintola- ja kokouspalveluillaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarjontaa tuoden kiinnostavia ja innostavia konsepteja.

Myös hotellijohtaja Päivi Laine on innostunut uudesta yhteistyöstä: ”Hotel Haagan Central Parkin visiona on olla hyvän olon hotelli. Wellness-kokouksissa luomme mahdollisuuden kehon ja mielen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja virkistymiseen”.