Hvordan ser framtidens mat ut? 24 mai 2017

Hvordan ser fremtidens mat ut?

I gjennomsnitt forbruker EU-borgere 69 kg kjøtt per person per år. Det er mye kjøtt. Spørsmålet er ikke lenger om vi må endre forbruksmønsteret vårt, men når, og enda viktigere, hvordan? Det finnes en rekke ulike kilder til protein, som f.eks alger og insekter. Men er vi klare for å spise gresshopper? Sammen med YouGov har vi gjennomført en undersøkelse i Norden. La oss se inn i krystallkulen, og se om vi kan se fremtidens mat.

 

Er du klar for fremtidens mat?

Jakten på den neste proteinkilden er i gang. Matforskere ser på nye måter å løse utfordringen vi har med å mate en stadig voksende befolkning med stadig minkende ressurser. Svaret er alternative matkilder og ny teknologi, og så langt ser man på fem nye retninger;

Alger
Både mennesker og dyr kan spise alger, og det kan dyrkes i havet. Algeoppdrett kan bli verdens neste store jordbruksindustri. Algeoppdrett er godt etablert i Asia, og land som f.eks Japan har allerede store farmer.

Insekter
Insekter gir like mye næringsverdi som tradisjonelt kjøtt, og er en meget god kilde til proteiner. Insekter er også mindre kostbare å “dyrke”, de forbruker mindre vann og etterlater så godt som null fotavtrykk/fotavtrykk. En stor del av verdens befolkning spiser allerede insekter som en del av sin diett, men vi vil nok heller behandle og prosessere de slik at de kan brukes som en ingrediens i f.eks pølser og hamburgere.

Nanoteknologi
Denne teknologien vil ha stor påvirkning på mange områder, og matindustrien er bare en av flere. Gjennom å bruke nanopartikler vil vi kunne endre avlinger og mat på en enda uoppdaget måte. For eksempel vil vi få mye mer effektive måter å distribuere plantevernmidler og gjødsel til avlinger, nanokapsulær infusjon av plantebaserte steroider for å erstatte kjøttets kolesterolinnhold, og nanopartikler for å selektivt binde og fjerne kjemikalier eller patogener fra mat.

In-vitro kjøtt
Forskere har med hell klart å produsere in-vitro kjøtt dyrket frem av muskelvev fra stamceller fra kuer. Dyrking av kjøtt i laboratorier fremfor å slakte dyr på den tradisjonelle måten vil redusere drivhusgassene, samt energi- og vannforbruk. Produksjonen krever også kun en brøkdel av landområdene sammenlignet med behovet ved
tradisjonelt dyrehold. I tillegg vil det kunne tilpasses slik at man også reduserer fett og øker næringsstoffer.

GMO
GMO er forkortelse for Genetisk Modifisert Organisme. GM-matvarer er produsert fra organismer som har hatt endringer innført i deres DNA ved hjelp av metodene for genteknologi. De fleste matmodifikasjoner er i hovedsak rettet mot avlinger med høy etterspørsel av bønder, som soya og mais. Genmodifiserte avlinger har blitt konstruert for resistens mot patogener og herbicider, og for bedre næringsprofiler.

Folk i Norden er skeptiske
YouGov har registrert nordiske forbrukertrender innen helse og mat i Sverige, Danmark, Norge og Finland siden 2007. Undersøkelsen er besvart av menn og kvinner i alderen 16-64, og det er gjennomført mer enn 2000 intervjuer til sammen i disse landene. Blant annet ble det spurt om hva man synes om de nye måtene å løse fremtidens mangel på mat, og om de selv kunne tenke seg å spise disse alternativene.

Alger er greit, ikke GMO
De fleste av respondentene synes det er greit å bruke alger i matproduksjon. Insekter var derimot ikke så populært. Ikke så overraskende var de fleste usikre på hva de mente om nanoteknologi i matproduksjon, mest sannsynlig fordi de fleste ikke vet hva dette er. Flere forbrukere i Sverige og Danmark er negative enn positive til nanoteknologi. I Finland og Norge var dette forholdet omvendt.

Danskene var mest motstandere av in-vitro kjøtt, med 65% negative og kun 8% positive. Sammenlignet viser de samme tallene 18% positive og 54% negative i Sverige. Hvis vi ser på demografien, er de yngre forbrukerne i alle fire land mer positive til alle løsninger, bortsett fra alger der alle undergrupper er ganske jevne. Kvinner er generelt mer skeptiske enn menn.

Vil du vite mer om fremtidens mat?
Du finner et sammendrag av YouGov-undersøkelsen, inkludert respondentenes syn på helse, klima og mat, på Fazer Food Services nettsted. Last det ned her