Oppdatert 01.02.2020 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger som tilhører forbrukere og kontaktpersoner for bedrifter, andre organisasjoner og interessenter behandles av Compass Group FS i forretningsøyemed.  

I den generelle delen gjennomgår vi behandling av opplysninger og dine generelle rettigheter. Du kan raskt og enkelt se ut fra den tjenestespesifikke informasjonen hvordan vi behandler personopplysningene dine i tjenestene vi benytter.  

Våre nøkkelverdier inkluderer kundefokus og kvalitet: Vi behandler dine opplysninger på ansvarlig måte og vi ønsker å være din tillit verdig. Du kan påvirke måten opplysningene dine behandles på. I denne personvernerklæringen forteller vi deg hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan håndheve dem.  

Opplysningene dine blir lagret når du inngår en avtale eller bruker tjenestene våre på annen måte, for eksempel når du registrerer deg som bruker av tjenestene, gir ditt samtykke til å motta markedsføringsmeldinger, kjøper produkter fra en nettbutikk, bruker internett- eller mobiltjenester, deltar i salgskampanjer eller spørreundersøkelser, gir tilbakemeldinger eller kontakter vår kundeservice.  

Vi behandler opplysningene dine når vi oppfyller en avtale eller implementerer en tjeneste, i vår markedsførings- og kundekommunikasjon samt i våre kundetjenester. I tillegg bruker vi opplysningene for å målrette markedsføring og kommunikasjon slik at den passer til dine interesser. I fremtiden ønsker vi å utvikle enda bedre opplevelser, og opplysningene vi samler inn, vil hjelpe oss til å forstå kundene våre bedre.  

 

1. Hvor samler vi inn opplysninger fra?
2. Hvilke typer opplysninger samler vi inn?
3. Informasjonskapsler
4. Hva brukes opplysningene til?
5. Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
6. Hvem kan behandle opplysningene dine og gir vi opplysningene dine til tredjeparter?
7. Overfører vi dine opplysninger utenfor grensene til EU eller EØS ("tredjeland")?
8. Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger
9. Hvem kan du henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av dine opplysninger?
10. Behandlingsansvarlige:

Bestillingssystemer
Bestillinger
Kampanjer
Markedskommunikasjon
Tilbakemeldinger, klager og andre kundetjenester
Spørreundersøkelser 
Mobilapplikasjoner 
Compass Group FS -kort
Behandling av personopplysninger som tilhører kontaktpersoner i bedrifter og andre interessenter 

1. Hvor samler vi inn opplysninger fra?  

Vi samler inn opplysninger om deg, blant annet når du:  

 • registrerer deg som bruker av våre tjenester 
 • gir samtykke til å motta markedsføring og meldinger fra oss 
 • foretar kjøp i vår nettbutikk eller bruker de andre internett- eller mobiltelefontjenestene våre 
 • deltar i en av våre salgskampanjer eller markedsundersøkelser eller en spørreundersøkelse vi organiserer  
 • gir oss tilbakemelding, legger igjen en melding om at du ønsker å bli kontaktet, eller på annen måte kontakter Compass Group FS  
 • er kontaktperson for en av våre bedriftskunder eller partnere, eller kontakter oss som representant for organisasjonen dineller 
 • deler, publiserer, kommenterer eller sender en melding i Compass Group FS sosiale mediekanaler når du ønsker å motta kundeservice. Vi følger også med på sosiale medier på et generelt nivå, for å forstå kundene våre bedre og danne oss et bedre bilde av hva som sies om Compass Group FS og bransjen. 

2. Hvilke typer opplysninger samler vi inn? 

Dataene vi behandler kan variere avhengig av hvilke av tjenestene våre du bruker og hvordan du bruker dem. Du kan påvirke typen opplysninger vi samler inn. Vi får noen opplysninger direkte fra deg, for eksempel når du handler i nettbutikken vår eller deltar i en av våre kampanjer. Vi får noen opplysninger gjennom informasjonskapsler og andre lignende teknologier. På denne måten lærer vi blant annet om hvordan tjenestene våre blir brukt, slik at vi kan tilby deg den best mulige opplevelsen av tjenestene. Gå til delen Tjenestespesifikke opplysninger hvis du vil undersøke hvordan vi behandler opplysningene dine i de forskjellige tjenestene du bruker.  

Avhengig av hvilke tjenester du bruker, samler vi inn følgende opplysninger om deg:  

Navn og kontaktinformasjon: Vi samler inn fornavn og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen lignende kontaktinformasjon.  

Demografi: Vi samler inn annen beskrivende opplysninger som f.eks. alder og/eller fødselsdato, språk og land. 

Identifikasjonsopplysninger: Vi samler inn registreringsinformasjon for nettjenester, for eksempel bruker-ID og passord og annen lignende sikkerhetsinformasjon. 

Kunderelasonsopplysninger: Vi samler for eksempel inn opplysninger om alle kjøp, reservasjoner, benyttede fordeler eller andre aktiviteter du har utført eller foretatt i nettbutikken; alle nyhetsbrev du har mottatt (f.eks. hvorvidt du har åpnet meldingen eller ikke) eller andre aktiviteter. Vi samler også inn informasjon om tilbakemeldinger fra kunder og annen kontakt med kundene. I visse klagesituasjoner kan vi behandle helserelaterte opplysninger for å undersøke det juridiske ansvarsforholdet. 

Betalingsopplysninger: For å kunne behandle betalingene dine samler vi inn bare nødvendig informasjon knyttet til betalingen av dine kjøp. Vi samler blant annet inn opplysninger om betalingsmidlene du bruker, og fakturainformasjon hvis du velger å betale med faktura.  

Data om representasjon: Vi samler inn opplysninger om stillingen din i bedriften eller organisasjonen du representerer, samt navnet på og kontaktinformasjonen til den aktuelle bedriften eller organisasjonen når du samhandler med oss som representant for en bedrift, organisasjon eller gruppe av interessenter. Vi samler også inn andre opplysninger som er nødvendige for å administrere forholdet mellom Compass Group FS og bedriften eller organisasjonen du representerer. 

Kampanjeinformasjon: Når du deltar i en av våre salgskampanjer, for eksempel en utlodning eller konkurranse, samler vi inn opplysninger som er oppgitt i forbindelse med dette, samt opplysninger om deltakelse i kampanjen. 

Markedsføringsundersøkelser og spørreundersøkelser: Når vi utfører markedsundersøkelser og spørreundersøkelser, samler vi inn opplysninger vi kan bruke til å utvikle tjenestene, forretningsdriften og produktet vårt.  

Opplysninger om interesser og profilopplysninger: Vi samler inn opplysninger om dine interesser. I tillegg til opplysninger som uttrykkelig samles inn, kan interessene dine bli utledet fra andre opplysninger som vi samler inn.  

Samtykke og tilbaketrekking av samtykke til markedsføring: Vi samler inn opplysninger om markedsføring du melder deg på eller av.  

Endrede opplysninger: Hvis opplysningene ovenfor endres, kan systemene våre registrere informasjon om endringene slik at vi kan sørge for at opplysningene er korrekte.   

Visuelle opptak: Vi kan ta fotografier eller gjøre videoopptak på Food Services -arrangementer. Hvis vi fotograferer deg spesielt og ikke publikum som helhet, ber vi om ditt samtykke til å publisere bildet.  

Du kan påvirke typen opplysninger vi samler inn. Du kan bruke de fleste av tjenestene våre uten å gi oss informasjonen ovenfor. Men bruk av visse tjenester, for eksempel deltakelse i en kampanje, behandling av en klage eller kjøp av produkter eller tjenester via en nettbasert tjeneste, krever at du oppgir personopplysninger. Hvis du velger å ikke sende inn dine personopplysninger til oss, kan det hende vi ikke kan tilby deg alle tilbudene eller innholdet, eller gi så målrettet og personlig service som vi kunne hvis vi hadde hatt tilgang til dine opplysninger. Du kan raskt og enkelt se ut fra den tjenestespesifikke informasjonen hvordan vi behandler personopplysningene dine i hver enkelt tjeneste.  

3. Informasjonskapsler 

Vi samler inn opplysninger om bruk av nettbaserte tjenester, for eksempel ved hjelp av informasjonskapsler. 

En informasjonskapsel er en liten fil som en nettside lagrer i gjestens nettleser, og som sender opplysninger til nettstedets administrator når gjesten kommer tilbake til nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler som fungerer som planlagt på vårt nettsted, fordi de forbedrer brukeropplevelsen eller overvåker trafikk på Compass Group FS nettsted. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å målrette, tilpasse og reklamere for nettsidene våre. Du kan deaktivere informasjonskapsler eller stille en alarm for informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren.  

Les mer om våre informasjonskapsler her.   

4. Hva brukes opplysningene til?  

Vi behandler opplysningene dine til forretningsformål, for eksempel for å levere eventuelle produkter du har bestilt, produsere tjenesten du har kjøpt, eller for å oppfylle en annen type kontrakt. Vi behandler også opplysningene dine hvis det er nødvendig for å realisere Compass Group FS rettmessige interesser. I noen tilfeller kan vi be om ditt samtykke til å behandle opplysningene dine. Vi kombinerer opplysningene vi samler inn for å kunne tilby deg så god service som mulig.  

Vi behandler opplysningene dine blant annet til følgende formål: 

 • Nettjenester og mobile tjenester: Vi behandler opplysningene dine slik at du kan bruke våre nettbaserte tjenester og mobilapper. Opplysningene setter oss i stand til å identifisere deg, tilby deg våre digitale tjenester og oppfylle en kontrakt, for eksempel ved å levere en bestilling.  
 • Kundeservice og -kommunikasjon: Vi behandler opplysningene for å kunne levere kundetjenester, for eksempel svare på eventuelle tilbakemeldinger eller klager du har sendt oss, kommunisere med kundene og løse tvister. 
 • Direktesalg samt markedsundersøkelser og spørreundersøkelser: Vi behandler opplysningene dine for å kunne markedsføre produktene og tjenestene våre. Vi kan også bruke opplysningene dine i markeds- og spørreundersøkelser for å øke vår forståelse for kundene og dermed kunne levere bedre tjenester.   
 • Målrettet kommunikasjon, markedsføring og tjenester: Vi behandler opplysningene dine for å målrette kommunikasjon og markedsføring. Det setter oss i stand til å gi deg mest mulig relevant informasjon om produktene og tjenestene vi tilbyr. Målrettingen av innhold er basert på interesser som kunden har angitt eller informasjon vi har lært om kunden ved hjelp av registrerte opplysninger. Slike opplysninger omfatter informasjon om hvilke kampanjer du har deltatt i, og aktiviteten din i våre nettbaserte tjenester. Vi bruker disse opplysningene til å opprette grupper vi innretter markedsføringen mot, og driver således ikke målrettet markedsføring spesifikt rettet mot enkeltpersoner.   
 • Analyse, kompilering av statistikk og utvikling av virksomheten, produkter og tjenester: Vi behandler opplysningene for analyse, for kompilering av statistikk og rapportering samt for å utvikle virksomheten, produktene og tjenestene våre og øke brukeropplevelsen.  

Vi behandler opplysningene som beskrevet ovenfor slik det er nødvendig for å oppfylle kontraktfestede forpliktelser eller Compass Group FS rettmessige interesser. Vi kan også be om ditt samtykke til behandling av opplysningene dine for å realisere bestemte formål. For eksempel er vår forbrukerrettede direktemarkedsføring alltid basert på at du har gitt ditt samtykke på forhånd, og du kan når som helst trekke det tilbake.  

«Rettmessig interesse» viser til en interesse som er lovlig, og som det er viktig å realisere av hensyn til Compass Group FS virksomhet. Compass Group FS kan handle ut fra rettmessig interesse i situasjoner hvor det foreligger en betydelig og relevant relasjon mellom brukeren av tjenesten, det vil si den registrerte brukeren, og Compass Group FS. Ved vurdering av rettmessig interesse, evalueres interessene til den registrerte brukeren og Compass Group FS, inkludert forståelsen av grunnleggende rettigheter, opplysningens art og formålet med bruk av de innsamlede opplysningene, og datasikkerhet. Den registrerte brukeren har rett til å protestere på behandling som finner sted på basis av rettmessig interesse. Du finner mer informasjon om hvilke rettigheter du har, i avsnittet «Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?»   

Du kan lese mer om opplysningene vi samler inn i forskjellige tjenester, og om tjenestespesifikke bruksformål og begrunnelser i del 1. Hvor samler vi inn opplysninger fra? 

5. Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?  

Vi oppbevarer ikke opplysningene dine lenger enn nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen og for å overholde enhver gjeldende lov, for eksempel regnskapsloven. Perioden for oppbevaring av dine opplysninger påvirkes også av i hvilken forbindelse opplysningene ble samlet inn og formålet med opplysningene. Du kan lese mer om hvordan oppbevaringsperioder fastsettes nedenfor.  

Du kan sjekke begrunnelsen for personopplysningers respektive oppbevaringsperioder etter tjeneste i tabellen nedenfor. Når begrunnelsen for oppbevaring av opplysningene dine ikke lenger gjelder, begynner en prosess for å fjerne opplysningene fra registrene våre på en sikker måte.  

Tjenestene eller funksjonene som er pålagt oppbevaringsbegrensninger 

Hva bruker vi opplysningene dine til, for eksempel i akkurat denne tjenesten?  

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?  

Engangskjøp eller løpende bestilling i nettbutikken   

Leveranse av en bestilling og mottak av eventuelle klager  

Frem til det tidspunktet da bestillingen (eller siste leveranse i en løpende bestilling) er levert, klagefristen er utløpt, opplysningene ikke lenger er nødvendige for å overvåke produktkvaliteten og vi ikke har noen grunn til å tro at du kommer til å kontakte oss angående bestillingen.  

Bestillingssystemer (f.eks. tjenesten for møter og selskapelighet) 

Produksjonen av en tjeneste eller et arrangement 

Frem til bestillingen er levert, arrangementet er avviklet og klagefristen er utløpt, eller til opplysningene ikke lenger er nødvendige for å overvåke produktkvaliteten, og vi ikke har noen grunn til å tro at du kommer til å kontakte oss angående tjenesten eller arrangementet. Opplysninger som tilhører registrerte kunder, oppbevares så lenge kundekontoen er åpen.  

Deltakelse i en kampanje  

Realiseringen av en kampanje (f.eks. utdeling av en gevinst) 

 

Frem til det tidspunktet da kampanjen er avsluttet, og tiltakene som følger i kjølvannet av den (f.eks. utdeling av gevinster) er gjennomført, og vi ikke har noen grunn til å tro at du kommer til å kontakte oss angående kampanjen. 

Markedskommunikasjon 

Til markedsføring av nye tilbud 

Til samtykket til markedsføring og/eller abonnementet på et nyhetsbrev er kansellert. 

Tilbakemeldinger, nytt forslag, klage eller annen kundetjeneste 

Behandling av tilbakemeldinger, forbedring av tjenester og undersøkelse av juridisk ansvar 

Til klagefristen er utløpt, kravene til egenkontrollen av matsikkerhet er oppfylt, klagen er behandlet, og Food Services juridiske ansvar er undersøkt og saken avsluttet. 

Bestilling 

Til implementering av tjenester 

Frem til det tidspunktet da bestillingen er blitt levert / hentet, klagefristen er utløpt, eller opplysningene ikke lenger er nødvendige for å overvåke produktkvaliteten, og vi ikke har noen grunn til å tro at du kommer til å kontakte oss angående bestillingen. 

Svare på en spørreundersøkelse 

Til å forbedre tjenestene våre 

Til spørreundersøkelsen er gjennomført og formålet med undersøkelsen er oppnådd. 

Food Services -kort 

Til implementering av tjenester 

Til kortavtalen er utløpt. 

Behandling av personopplysninger som tilhører representanter for bedrifter eller andre organisasjoner eller en gruppe interessenter 

Implementeringen av tjenester og kommunikasjon 

Til vi ikke lenger har bruk for opplysningene til det formålet de ble innsamlet for, eller til du ikke lenger administrerer de oppgavene i bedriften eller organisasjonen som utgjorde grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine. Vi fortsetter imidlertid å behandle personopplysningene dine hvis du får en ny stillingsbeskrivelse som danner grunnlag for slik behandling. 

Vær oppmerksom på at vi uavhengig av kriteriene ovenfor kan bli lovpålagt å behandle visse opplysninger om deg (for eksempel transaksjonsopplysninger for nettbutikken for å overholde regnskapsloven) i en lengre periode. I så fall vil vi bare behandle opplysningene med det formål å overholde den aktuelle lovgivningen. Vi kan også gjøre unntak fra oppbevaringsbegrensningene når det reises et juridisk krav mot Compass Group FS, eller når håndteringen av spørsmål knyttet til et slikt krav ikke er fullstendig. 

I tillegg, uansett hva som er nevnt ovenfor, kan vi behandle opplysningene i anonymisert form, blant annet for analyse og statistiske formål og for å forbedre vår virksomhet, produkter og tjenester. 

6. Hvem kan behandle opplysningene dine og gir vi opplysningene dine til tredjeparter?  

Dine opplysninger behandles i Compass Group FS. Vi kan gi opplysningene dine videre til myndighetene, for eksempel hvis loven krever at vi gjør dette. I tillegg kan vi gi opplysningene dine videre i forbindelse med eventuell salg av virksomhet eller annen bedriftstransaksjon til kjøperen av virksomheten eller annen relevant part knyttet til bedriftstransaksjonen.   

Det kan hende vi må utlevere personopplysningene til en tredjepart for å kunne oppfylle avtaler. Slike tredjeparter omfatter samarbeidspartnere som tilbyr betalings- eller transporttjenester i nettbutikkene eller andre salgssteder. Disse samarbeidspartnerne kan også fungere som kontrollinstans når det gjelder nødvendige personopplysninger i forbindelse med betaling og transport. Hver enkelt nettbutikk gir informasjon om samarbeidspartnerne de bruker. Vi anbefaler deg å lese personvernreglene til de aktuelle tredjepartene.  

Vi bruker tjenester som leveres av tredjeparter i behandlingen av personopplysninger, men vi leverer som regel ikke ut opplysningene dine til dem på en slik måte at de vil kunne bruke opplysningene til andre formål enn dem som er definert av Compass Group FS 

Vi bruker underleverandører og tjenesteleverandører for å behandle opplysningene dine, for eksempel for teknisk vedlikehold eller implementering av kampanje og direktemarkedsføring. I slike tilfeller forplikter vi våre underleverandører og tjenesteleverandører gjennom kontrakt å opprettholde et nivå av informasjonssikkerhet som er tilstrekkelig for å beskytte dine opplysninger og for å overholde gjeldende personopplysningslovgivning. Underleverandørene og tjenesteleverandørene vi bruker, bruker bare dine opplysninger til de formål som er definert av Compass Group FS, og som er beskrevet ovenfor. Vi avslører ikke dine opplysninger til dem i et format som vil gjøre dem i stand til å bruke dem til andre formål.  

7. Overfører vi dine opplysninger utenfor grensene til EU eller EØS ("tredjeland")?  

Hvis vi bruker opplysningene dine i elektronisk direktemarkedsføring, kan opplysningene bli overført til vår tjenesteleverandør, som befinner seg i USA. Tjenesteleverandørene våre i USA følger på sin side reglene som er basert på Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA. Vi kan også overføre opplysningene dine til andre tredjeland, forutsatt at kravene i EUs generelle databeskyttelsesforordning er oppfylt. 

Vi bruker det digitale verktøyet til tjenesteleverandøren vår i USA til å implementere digital markedsføring og kundekommunikasjon. Derfor kan opplysningene dine bli overført til USA når vi bruker opplysningene til digital kommunikasjon. 

Våre tjenesteleverandører i USA har forpliktet seg til å følge reglene som er basert på Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, og som ivaretar personvernet i tilstrekkelig grad. Du kan lese mer om Privacy Shield-avtalen mellom EU og EØS på EU-kommisjonens nettsted. 

Vi kan også overføre opplysningene dine utenfor EU eller EØS i andre tilfeller enn dem som er nevnt ovenfor, dersom dette er nødvendig for de nevnte formålene, eller for teknisk vedlikehold av opplysningene, forutsatt at kravene i EUs personvernforordning er oppfylt, blant annet ved at overføringen følger modellklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.  

8. Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?  

Du kan bestemme hvordan Compass Group FS samler inn og bruker dine opplysninger. Fordi dine rettigheter er viktige for oss, har vi opprettet flere måter du kan påvirke behandlingen av opplysningene dine på. Nedenfor kan du lese om dine rettigheter og metodene du kan bruke for å utøve dem.  

Du har rett til å påvirke behandlingen av dine opplysninger på følgende måter: 

 • Du har når som helst rett til å forby behandlingen av dine personopplysninger når det gjelder direkte markedsføring (rett til å protestere). Vær oppmerksom på at hvis du melder deg av et nyhetsbrev som du tidligere har abonnert på via en lenke i nyhetsbrevet, men har gitt et generelt samtykke til markedsføring, kan du fortsette å motta markedskommunikasjon fra oss. I slike tilfeller kan du trekke tilbake samtykket ved å fylle ut skjemaet du finner på nettstedet vårt. Vær oppmerksom på at selv om du melder deg av direktemarkedsføring, kan du fremdeles se våre annonser i nettbaserte tjenester utenfor Compass Group FS og motta kundekommunikasjon fra oss, for eksempel en bekreftelse på en bestilling du har lagt inn i nettbutikken. I tillegg kan du motta markedskommunikasjon som denne fra Compass Group FS i tilknytning til arbeidet eller ansvarsområdet ditt. Det enkleste er å melde seg av ved å bruke lenken nederst i meldingen du mottar.   
 • I noen situasjoner kan du ha rett til, av årsaker knyttet til spesielle personlige forhold, å protestere på behandling av personopplysningene dine til andre formål enn direktemarkedsføring. I slike tilfeller gjelder dine rettigheter bare dine opplysninger som vi behandler i kraft av Compass Group FS rettmessige interesser. Når du ber oss om å slutte å behandle dine personopplysninger basert på dette grunnlaget, må du informere oss om hva denne spesielle personlige årsaken skyldes slik at vi kan stoppe behandlingen av dine opplysninger. 
 • Du har rett til å be om å få tilgang til opplysningene om deg eller til å motta bekreftelse på at vi ikke behandler opplysninger om deg (rett til innsyn). Den enkleste måten å gjøre en slik henvendelse på er å fylle ut det relevante skjemaet som du finner på nettstedet vårt. I visse situasjoner har du også rett til å motta personopplysningene du har gitt til oss i digitalt format, slik at du kan overføre dem til en annen kontroller (rett til dataportabilitet).   
 • Du har rett til å få korrigert opplysninger (rett til korrigering). Dette betyr at hvis dine opplysninger inneholder feil, er unøyaktige eller mangelfulle, har du rett til å be oss om å korrigere eller komplettere opplysningene. I visse situasjoner kan du ha rett til å begrense behandlingen (rett til begrensning av behandling). Dette betyr at hvis du bestrider nøyaktigheten av opplysningene dine, har du rett til å begrense behandlingen av disse i en periode slik at vi kan sikre at opplysningene dine er korrekte.  
 • Du har rett til å få slettet opplysningene dine i visse situasjoner, inkludert situasjoner hvor behandlingen av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for de formål de ble innsamlet for, eller hvis behandlingen av dine personopplysninger var basert på ditt samtykke og du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, og det ikke er noen andre årsaker til å behandle dine personopplysninger (rett til å bli glemt). Vær oppmerksom på at vi ikke kan slette personopplysningene dine hvis behandlingen av opplysningene er nødvendig, for eksempel for å levere en bestilling du har gjort i nettbutikken, eller for å oppfylle ditt ønske om å stanse direktemarkedsføring.     

Du kan utøve rettighetene dine i tilknytning til behandling av personopplysninger ved å kontakte oss via skjemaet du finner på nettstedet vårt.   

9. Hvem kan du henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av dine opplysninger?  

Du kan lese mer om personvernreglene på nettstedet vårt, der du kan kontakte oss hvis du for eksempel ønsker å utøve rettighetene dine i tilknytning til behandlingen av personopplysningene dine.  

Hvis du mener at vi, til tross for prinsippene som er nevnt i denne personvernerklæringen, har krenket dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, kan du også sende inn en klage til datatilsynet. Vi anbefaler likevel at du først tar kontakt med oss for å løse saken.   

10. Behandlingsansvarlige:   

Følgende selskaper er behandlingsansvarlige for sin egen virksomhet.  

Finland

Compass Group FS Finland Oy
Laulukuja 6, 00420 Helsinki, Finland
P.O. Box 37, 00421 Helsinki, Finland

Sverige

Compass Group FS Sweden AB
Lindhagensgatan 120
P.O. Box 30170
104 25 Stockholm, Sverige

Norge

Compass Group FS Norway AS
Filipstad Brygge 1
Postboks 1375, Vika
0252 Oslo, Norge

Danmark

Compass Group FS Demark A/S
Skibhusvej 52 A, 1.
5000 Odense C, Danmark

Estland

Compass Group FS Estonia OÜ
Jälgimäe tee 14
76404 Saku vald, Harjumaa, Estland

Tjenestespesifikke opplysninger 

De tjenestespesifikke opplysningene gir deg informasjon om hvor vi samler opplysninger fra, og om måten vi behandler opplysningene dine på i de ulike tjenestene du bruker.  

Nettbutikker 

I nettbutikkene våre kan du bestille produkter eller tjenester. Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle avtalen og administrere kundeforholdet. I forbindelse med ordrer ber vi deg oppgi opplysninger som navn og kontaktinformasjon, informasjon om kundeforholdet, endringsopplysninger og identifikasjonsopplysninger, som setter oss i stand til å levere ordren. Vi samler også inn betalingsinformasjon, for eksempel foretrukket betalingsmiddel, og fakturainformasjon hvis betalingsmåten er faktura. Hvis du vil, kan du gi ditt samtykke til å motta markedsføring fra oss.    

Det kan hende vi må utlevere personopplysningene til en tredjepart for å kunne oppfylle avtaler. Slike tredjeparter omfatter samarbeidspartnere som tilbyr betalings- eller transporttjenester i nettbutikkene våre. Disse samarbeidspartnerne kan også fungere som kontrollinstans når det gjelder nødvendige personopplysninger i forbindelse med betaling og transport. Hver enkelt nettbutikk gir informasjon om samarbeidspartnerne de bruker. Vi anbefaler deg å lese personvernreglene til de aktuelle tredjepartene.  

Bestillingssystemer  

Du kan bruke bestillingssystemene våre til å bestille et lokale eller et arrangement eller et bord på en av restaurantene eller kafeene våre. For å oppfylle avtalen ber vi deg oppgi opplysninger idet du bestiller. Disse opplysningene omfatter navn og kontaktinformasjon, slik at vi kan fullføre bestillingen under ditt navn, bekrefte bestillingen og komme i kontakt med deg for eksempel ved kanselleringer. Vi kan også etterspørre andre opplysninger som kreves for å gjennomføre den aktuelle bestillingen. Slike opplysninger kan dreie seg om spesialkost; eventuelle behov for tilgjengelig plass; eller fornavn og alder på personen som skal feire fødselsdag, hvis det dreier seg om en invitasjon til fødselsdagsselskap. Avhengig av kundeforholdet samler vi også inn opplysninger om interesser og endringer i forholdet. Hvis du vil, kan du gi ditt samtykke til å motta markedsføring fra oss.    

Bestillinger  

Du kan bestille kaker, brød eller andre matvarer hos oss. For å oppfylle avtalen ber vi deg oppgi opplysninger i forbindelse med slike bestillinger. Disse opplysningene omfatter navn og kontaktinformasjon, og de setter oss i stand til å bekrefte bestillingen og komme i kontakt med deg om det skulle være nødvendig. Vi kan også innhente opplysninger om spesialkost, som er nødvendig for å ferdigstille en matbestilling. 

Kampanjer 

I kampanjer markedsfører vi et bestemt produkt, en tjeneste eller et tilbud i et avgrenset tidsrom. I forbindelse med kampanjer kan det hende vi gir deg mulighet til å delta i en loddtrekning eller konkurranse, eller ber om ditt samtykke til markedsføring. I slike tilfeller ber vi deg oppgi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Vi trenger disse opplysningene for å gjennomføre kampanjen og sende deg en eventuell premie du måtte vinne. Hvis du har samtykket til markedsføring, kan vi sende deg tilbud, nyhetsbrev eller nyheter via e-post også etter at kampanjen er avsluttet.  

Markedskommunikasjon  

Markedskommunikasjon rettet mot forbrukere 

Med nyhetsbrev kan vi sende deg informasjon om tilbud eller nye produkter og tjenester digitalt. Vi ber om ditt samtykke før vi sender deg nyhetsbrev. Hvis du har gitt ditt generelle samtykke til markedsføring, kan vi sende deg nyheter og nyhetsbrev som vi tror kan interessere deg, basert på tjenestene du har brukt. Du kan melde deg av et nyhetsbrev du får tilsendt, via en lenke på slutten av den aktuelle e-posten. Vær oppmerksom på at du fortsatt kan motta annen markedskommunikasjon fra Compass Group FS selv om du har stanset et gitt nyhetsbrev, hvis du ikke har tilbakekalt det generelle samtykket til markedsføring fra Food Services. 

Du kan trekke tilbake et generelt samtykke til markedsføring med et skjema du finner på nettstedet vårt. Tilbaketrekking av et generelt samtykke til markedsføring stopper all markedskommunikasjon som henvender seg til forbrukere, inkludert eventuelle nyhetsbrev du kanskje har abonnert på.   

Markedskommunikasjon rettet mot representanter for bedrifter og andre interessenter  

Det kan hende du mottar markedskommunikasjon knyttet til arbeidet eller ansvarsområdet ditt fra Compass Group FS, for eksempel når bedriften din er kunde hos oss, du har vist interesse for Compass Group FS tjenester eller produkter som representant for bedriften din, du tilhører en annen gruppe av interessenter, eller du har selv abonnert på et av nyhetsbrevene våre. Vi gjør dette på grunnlag av kundeforholdet eller Food Services legitime interesser. Når landets lover krever det, ber vi om å få ditt samtykke til slik markedsføring. Hvis du mottar slik markedskommunikasjon fra Compass Group FS i tilknytning til arbeidet eller ansvarsområdet ditt, er den enkleste måten å stanse det på, å melde deg av via lenken nederst på meldingen du har mottatt. 

Tilbakemeldinger, klager og andre kundetjenester 

Du kan gi oss en tilbakemelding, klage på et produkt eller en tjeneste, eller sende oss et forslag via kundeservicefunksjonen som er rettet mot forbrukere. I denne sammenheng samler vi inn data som navn, kontaktinformasjon og eventuelle data om representasjon, basert på kundeforholdet. Disse opplysningene er til hjelp i behandlingen av forslaget eller klagen, og gjør det mulig for oss å svare. Vi kan også samle inn helserelaterte opplysninger hvis det er nødvendig for å behandle kompensasjon eller en undersøkelse som gjelder juridisk ansvar. Vi gjør dette i tilfeller der produktene våre har forårsaket helserelaterte symptomer av en eller annen art.     

Spørreundersøkelser  

Spørreundersøkelser gjør at vi kan samle informasjon som er viktig for virksomheten vår. Det er frivillig å delta i dem, og vi behandler opplysningene dine hvis du samtykker. Når du deltar i en spørreundersøkelse, kan vi etterspørre personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre undersøkelsen. Hvis undersøkelsen innebærer trekning av en gevinst, trenger vi personopplysningene for å få sendt deg gevinsten.  

Mobilapplikasjoner  

Vi tilbyr kundene våre mobilapper, som du kan bruke til å legge inn bestillinger eller få fordeler når du besøker våre kafeer eller restauranter. For at du skal kunne bruke en app, innhenter vi personopplysninger fra deg (f.eks. kontaktinformasjon, endringsopplysninger, opplysninger om kundeforholdet og informasjon om interesser, blant annet om bruken av appen) slik at vi kan sende deg tilbud som passer for deg.  

Compass Group FS -kort  

Med et Compass Group FS-kort kan du betale for det du kjøper på visse Compass Group FS-restauranter. Når du har mottatt kortet, blir du bedt om å opprette en profil som gjør at du kan følge med på kjøpene du foretar. Når du oppretter profilen, ber vi deg på grunnlag av kundeforholdet oppgi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og fødselsdato, slik at vi kan identifisere deg som brukeren av kortet.  

Behandling av personopplysninger som tilhører kontaktpersoner i bedrifter og andre interessenter 

Compass Group FS behandler i sin forretningsdrift opplysninger som tilhører bedriftskunder og potensielle bedriftskunder, leverandører og underleverandører samt andre interessenter. Vi behandler opplysningene dine i slike sammenhenger når du er i kontakt med oss som representant for en bedrift, en annen organisasjon eller en gruppe av interessenter. I slike tilfeller behandler vi vanligvis opplysningene slik det er nødvendig for å oppfylle kontraktfestede forpliktelser eller Compass Group FS rettmessige interesser. Les mer om rettmessige interesser i del 4. Hvordan brukes personopplysningene? Vi kan også be om ditt samtykke til behandling av personopplysninger for eksempel når gjeldende lovgivning krever at du samtykker til markedskommunikasjon knyttet til arbeidsområdet eller ansvarsområdet ditt. 

Vi behandler opplysningene dine for å kunne inngå avtaler med deg eller levere tjenester til deg, til kundekommunikasjons- og serviceformål samt for analyse, statistikk, rapportering og utvikling av forretningsvirksomheten vår. Vi bruker også opplysningene dine til markedsføring av produktene og tjenestene våre, og kan på grunnlag av eventuelle arbeidsrelaterte interesser du har informert oss om, målrette markedsføringen vi sender deg på en slik måte at du har mest mulig nytte av den i arbeidet. Hvis du mottar markedskommunikasjon fra Compass Group FS i tilknytning til arbeidet eller ansvarsområdet ditt, kan du når som helst stanse den ved å melde deg av via lenken nederst i meldingen du har mottatt.  

Når du kommuniserer med oss som representant for en bedrift eller annen organisasjon eller en gruppe av interessenter, omfatter opplysningene vi samler inn fra deg navn, kontaktinformasjon, stilling og jobb og/eller tittel i bedriften eller den andre organisasjonen du representerer. I noen situasjoner kan vi også samle inn opplysninger om interessene dine og muligens også andre opplysninger som er nødvendige for å administrere forholdet mellom Compass Group FS og bedriften eller organisasjonen du representerer. I tillegg samler vi inn opplysninger fra allment tilgjengelige kilder som bedrifters nettsider, sosiale mediers tjenester og kataloger samt kontaktdatabaser som vedlikeholdes av myndighetene eller tjenesteleverandørene.