Fokus på miljøforståelse

Redusere matsvinn

Redusert matsvinn er et mål i alle deler av vår verdikjede.

Vi ønsker å imøtekomme miljøkrav vi står ovenfor, både fra myndigheter, kunder og ikke minst fordi vi vil bidra til at verden blir et bedre sted å være.

Vi leder bransjens innsats i Norden for å redusere matsvinn i våre kantiner. 
I tråd med FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030 har vi videre reduksjon av matsvinnet som et av våre hovedkjernemål mot 2030, og matsvinn kommer til å være en av våre hovedoppgaver i 2020. Vi har signert «Bransjeavtalen om matsvinn». og er med i prosjektet KuttMatsvinn 2020

Hvordan? Først ved å oppfordre gjestene, gjennom innovative Nudge-teknikker, slik at de tar hva de faktisk ønsker og trenger, ikke hva de tror de ønsker og trenger. For det andre ved å utvikle stadig mer avanserte måleteknikker for å forbedre referanser med tanke på hvor vi er i dag og hvilken påvirkning aktivitetene våre faktisk har.

Målet vårt er å redusere matavfallet med 10 gram per porsjon:

  • Potensielle besparelser på rundt 1000 tonn matavfall per år
  • Kampanjer rettet mot gjester
  • Opplæring av alle ansatte for å redusere avfall
  • Del beste praksis på tvers av Fazers kantiner