I januari bad Fazer anhöriga till seniorer ge sina synpunkter på seniorernas måltider. Vid utveckling av måltidstjänster var det enligt svarspersonerna viktigt att maten smakar gott, att man ser till att seniorerna faktiskt äter, att maten får avnjutas i lugn och ro och består av traditionell husmanskost samt att seniorerna bemöts som människor. En tredjedel av svarspersonerna ansåg att de får för lite information om de anhörigas ätande. Enligt undersökningen upplevs privata måltidstjänster hålla högre kvalitet än kommunala.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka synpunkter, förväntningar och önskemål nära anhöriga till äldre och funktionshindrade har när det gäller måltiderna i servicehem och måltidstjänster som levereras hem. I den enkät som Fazer lät göra deltog 1 000 anhöriga till seniorer.

 

Endast mat som faktiskt äts ger näring

Måltiderna uppskattas och är betydelsefulla stunder på dagen: hela 89 procent bedömde att måltiden är antingen dagens viktigaste stund, en mycket viktig stund eller en betydelsefull stund för den anhöriga. I fråga om seniorer betonades att maten och måltidsstunden ska vara högkvalitativ samt mänskliga faktorer som hur de äldre bemöts och vilka möjligheter att påverka de har. Den anhörigas oro för seniorens ätande ökar när seniorens kondition eller hälsa försvagas.

De anhöriga till seniorer som får privata måltidstjänster var betydligt nöjdare inom alla utvärderade delområden än de anhöriga till seniorer som får kommunala tjänster, och privata måltidstjänster upplevs vara mer högkvalitativa än kommunala.

Totalt 72 procent uppgav att matens smak är det viktigaste urvalskriteriet vid val av måltidstjänst, om man bortser från priset, 43 procent uppgav att det är mat som uppfyller näringsrekommendationerna och en fjärdedel (25 %) att det är att den anhöriga överhuvudtaget äter

”Undersökningen bekräftar att måltider är mer än bara näring. Endast mat som faktiskt äts ger näring, och detta gäller även för äldre människor. Vår mission ”Mat med mening” innebär i detta sammanhang att förstå vilken djupare betydelse hela matstunden har för människans välmående. Näringsrekommendationerna utgör en stadig grund, men känslorna förknippade med maten och själva ätandet samt smaken i sig innehar en nyckelroll”, säger Hannu Rahnasto, kommersiell direktör på Fazer Food Services Finland.

 

Stressfrihet och vänligt bemötande av de äldre

Vid utveckling av måltidstjänster var det enligt svarspersonerna viktigt att maten smakar gott, får avnjutas i lugn och ro, består av traditionell husmanskost och serveras på ett aptitligt sätt samt att seniorerna bemöts som människor och att man ser till att de faktiskt äter.  Över hälften av svarspersonerna (58 %) efterlyste även andra kommersiella tjänster som stöd för seniorer som bor hemma. I dessa tjänster betonas möjligheterna till socialt umgänge. Mest frekvent nämndes tjänster som hjälper seniorerna att fortsätta med sina fritidsintressen, vid sidan av grundläggande tjänster i vardagen.

”Vi vill stödja ett aktivt liv för seniorer och vi är övertygade om att maten har en viktig betydelse i alla åldrar. För närvarande undersöker vi inom programmet Fazer Brainhow hur kost, sömn samt psykisk och fysisk aktivitet påverkar människornas välmående. Vårt mål är att ta fram innovativa lösningar som upprätthåller och förbättrar hjärnkapaciteten och -aktiviteten genom livet”, säger Hannu Rahnasto.

 

Antalet seniorer som bor hemma ökar

En tredjedel av svarspersonerna (28 %) upplevde att de får för lite information om de anhörigas ätande. En tredjedel av svarspersonerna (32 %) vet inte vilken måltidstjänstleverantör den anhöriga har. Svarspersonerna upplevde också att seniorerna inte får säga sina åsikter vid utveckling av måltidstjänsterna.

Antalet personer över 75 år kommer enligt uppskattningar att öka till cirka 820 000 före 2030. Fazers kunder inom seniorsektorn är kommuner och privata företag.  Fazer levererar välsmakande och hälsosamma senioranpassade hemservicemåltider under varumärket Seniori Ateria.

”Våra kunder ansvarar för måltidstjänsterna för seniorer som bor i servicehem, men i framtiden kommer vi i allt större omfattning även att handha måltidstjänster för hemmaboende seniorer. Framöver kommer allt fler seniorer i Finland att bo hemma längre och vi vill stödja deras välmående genom att erbjuda högklassig och välsmakande husmanskost där de individuella behoven har beaktats”, säger Hannu Rahnasto. 

Fazer har undersökt vilka synpunkter, förväntningar och önskemål nära anhöriga till seniorer har när det gäller måltidstjänster för seniorer. Enkäten genomfördes med en konsumentwebbpanel. Det totala antalet svarspersoner var 1 000 och de utgjorde en statistisk representation av Finlands befolkning. Svarspersonerna har en nära anhörig som får måltidstjänster eller som sannolikt kommer att få det inom de närmaste två åren. Enkäten genomfördes av Innolink på uppdrag av Fazer Food Services i januari 2018. 


Ytterligare information

Hannu Rahnasto, kommersiell direktör, Fazer Food Services Finland, tfn 041 530 3538

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16, tfn 040 668 2998
Pekka Vuorela, VD, Innolink, tfn 050 571 8804

www.fazerfoodservices.fi

#fazerfoodservices #ruokaystävä #ruokaajollaonmerkitys