Fazer Food Services klarade sig mycket bra i en nationell undersökning, där man utredde vilken bild beslutsfattare inom arbetslivet i Finland har av aktörer som erbjuder måltidstjänster för företag. Fazer Food Services fick det bästa allmänna betyget i enkäten Arbetslivets beslutsfattare (TEP). Utvecklingen av verksamheten hade förbättrats betydligt jämfört med föregående år.