Ravintolaruokailun ja edustustilaisuuksien määrä ovat ensimmäisiä indikaattoreita, jotka kertovat, miten meillä menee. Tämä tuli erityisen selväksi keväällä, kun koronavirus tyrehdytti molemmat toiminnot alta aikayksikön.

Nopea toimintojen sopeuttami­nen oli monelle elinehto, toisille mahdollisuuksien kiihdyttäjä. Esimerkiksi Amica-, Food & Co - ja Tastory-ravintoloistaan tunne­tussa ruokapalveluyritys Compass Groupissa oli jo ehditty varautua niihin kehityssuuntiin, jotka ko­rona nosti pintaan.

– Olimme jo käynnistäneet tutkimuksia selvittääksemme, mitkä kriteerit ovat tämän päivän arkiruokailijalle oikeasti tärkeitä, kertoo Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

– Ravintoloiden sulkeutuminen vauhditti työtä, kun uusia palvelu­ja oli otettava nopeasti käyttöön.

Tutkimusten – samoin kuin koronan aikaisten havaintojen – mukaan suomalaiset arvostavat edelleen aterian helppoa saata­vuutta ja ruokailun sujuvuutta. Compass Group onkin ottanut käyttöön uusia digitaalisia työ­kaluja, jotka taustalla huolehtivat siitä, että arjen ruokailukokemus on miellyttävä ja mutkaton.

Digitaalisuus palvelee saatavuutta

– Olemme testanneet ruoan en­nakkotilausmallia, joka mah­dollistaa entistä joustavammat kotiinkuljetukset, Jaana Korhola sanoo. – Tämän lisäksi Helsingis­sä kiertää Amica-ruokarekka, jol­la on vakioreitti ja aikataulu.

Takeaway-kulttuurin nousu on­kin yksi esimerkki arkiruokailun trendeistä, jotka tulevat Korholan mukaan jatkumaan vahvoina. Tä­hän kehitykseen vaikuttaa etätyön tuleminen olennaiseksi osaksi yhä useamman yrityksen arkea. Saa­tavuuden merkitys kasvaa, joten asiakkaiden kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Paras kei­no sopeutua on kehittää ensimmäisten joukossa uusia ratkaisuja vastuul­lisesti ja läpinäkyvästi – niin nuorten, työikäisten kuin senioreidenkin vaa­timuksiin varautuen. Toki koronakevään jäljiltä on Jaana Korholan mukaan havaittavissa myös jotain pysyvää.

– Hyvä maku, hyvin­vointi ja vastuullisuus ovat vahvoja trendejä jatkossa­kin. Terveellisen, mauk­kaan kotiruoan arvostus on edelleen vahva.