Koronaviruksen aiheuttama yleinen taloudellinen tilanne sekä asiakaskäyttäytymisen muutos ovat johtaneet asiakasmäärien laskuun Compass Group FS Finland Oy:n asiakkuuksissa. Vaikutukset yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen ovat merkittävät.

Tilanteesta johtuen työn määrä on tilapäisesti vähentynyt. Yritys on tämän johdosta käynnistänyt tänään 17.6.2020 yhteistoimintaneuvottelut koskien mahdollisia toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden lomautuksia. Lomautuksia koskevien yt-neuvottelun piirissä on yhteensä 150 henkilöä.

 

”Sopeutamme toimintaamme erittäin poikkeukselliseen koronatilanteeseen, mikä on jatkunut jo useamman kuukauden. Kiitän henkilöstämme tärkeästä työstä ja venymisestä tässä tilanteessa”, toteaa toimitusjohtaja Jaana Korhola.