Etätyön ja -opiskelun lisääntyminen aiheuttavat päivittäisiin asiakasmääriin Compass Groupin ravintoloissa suuria muutoksia, mikä edellyttää osa-aikaisen työn lisäämistä.

Vastauksena muuttuneeseen tilanteeseen Compass Group luo uudenlaisen mallin työllistämiseen ja 1.10.2021 alkaen StaffPoint tulee olemaan työnantaja Compass Groupissa työskentelevälle 800 ekstratyöntekijälle. Lähes kaikki ekstratyöntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä StaffPointille, jonka kautta he voivat jatkaa Compass Groupilla työskentelyä ja saada lisäksi uusia työmahdollisuuksia.

”Tavoitteena on luoda sujuva arki asiakkaille ja meille itsellemme sekä taata mahdollisimman hyvät työmahdollisuudet kaikille Compass-perheemme jäsenille. Ymmärrämme osa-aikaisen työn hankaloittavan henkilöstön toimeentuloa ja siksi haemme uusia malleja työllistämiseen. Suunnitelluilla järjestelyillä pyrimme tarjoamaan enemmän työmahdollisuuksia ekstratyöntekijöillemme ja myös vakituisille osa-aikaisillemme. Compass Group -perheemme koostuu jatkossa erilaisista työsuhteista ja osaajista, joilla kaikilla on tärkeä rooli, kun palvelemme suomalaisia uudessa arjessa vauvasta vaariin ympäri Suomen”, kertoo operatiivinen johtaja Hannu Rahnasto Compass Group Suomesta.

Compass Groupin omiksi ekstratyöntekijöiksi jäävät kuitenkin Kids, Students & Seniors -kohteissa työskentelevät henkilöt (päiväkodit ja koulut, korkeakoulut ja hoivakohteet). Osa- ja kokoaikaiset työntekijät eivät siirry StaffPointille, vaan heidän työnantajansa tulee jatkossakin olemaan Compass Group Finland Oy.

”Tulemme hyödyntämään myStaff -järjestelmää lisätyön tarjoamisessa omissa toimipisteissämme niille osa-aikaisille työntekijöillemme, jotka haluavat tehdä lisätyötä. Lisäksi tarjoamme lisätyötä haluaville osa-aikaisille työntekijöille helppoa mahdollisuutta saada lisätunteja myös StaffPointin kautta muista hotelli- ja ravintola-alan yrityksistä”, kertoo Rahnasto.


Lisätiedot:
Operatiivinen johtaja Hannu Rahnasto puh. 041 530 3538