Kotkan Kantasatamaan valmistuu vuonna 2023 upea uusi tapahtumatalo Satama Areena sekä Xamk ammattikorkeakoulun kampusmaailma. Ravintolakonseptin ja palvelukokonaisuuden tärkeimpiä elementtejä asiakasnäkökulmasta ovat elämyksellisyys, laadukkuus, aitous ja sujuva palvelu myös digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Tapahtumakeskus Satama Areenan ravintolapalvelukumppaniksi valikoitui joulukuussa 2020 alkaneen kilpailutusprosessin päätteeksi Compass Group. Kilpailutuksessa korostettiin kokemusta ja ymmärrystä monipuolisesta tapahtumaliiketoiminnasta, innovatiivisuutta, laadukasta palvelua ja investointikyvykkyyttä kustannustehokkaan palvelutuotannon ohella.

- Olen erittäin iloinen, että saimme Satama Areenalle ravintolakumppaniksi juuri Compass Group Finlandin, joka kuuluu toimialallaan Suomen tärkeimpiin toimijoihin ja pystyy takaamaan laadukkaat, monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Satama Areenalla, toteaa Satama Areenan toimitusjohtaja Minna Nyman. Kilpailutusprosessi oli pitkä ja sen aikana käytiin monta neuvottelua tasokkaan palvelun ja parhaan mahdollisen toimintakonseptin varmistamiseksi. Kaikissa neuvotteluissa välittyi aito into ja halukkuus yhteistyöhön ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Tästä on hienoa aloittaa yhteistyö ja uuden Satama Areenan toiminnan käynnistäminen molempien toimijoiden kanssa tulevassa tapahtumakeskuksessa, Minna Nyman jatkaa.

Satama Areena on vuonna 2023 Kotkan Kantasatamaan valmistuva tapahtumakeskus. Tapahtumatalon viereen valmistuu kampusrakennus Xamk ammattikorkeakoulun ja Ekami toisen asteen oppilaitoksen käyttöön. Rakennuttaja on Backstaff Oy ja sen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Operatiivisesta toiminnasta vastaa Kotkan tapahtumakeskus Oy. Muunneltavat tilat soveltuvat erilaisille tapahtumille ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytön helppouteen, toimivuuteen, samanaikaiseen käyttöön ja ekologisuuteen. Työt Kantasatamassa alkoivat maanpuhdistustöillä joulukuussa.

Satama Areenalle räätälöity ravintolakonsepti on kokonaisuus, jossa on hyödynnetty Compass Groupin kattavaa kokemusta asiakaskohderyhmän palveluiden onnistuneesta yhdistämisestä samaan kiinteistön ravintolamaailmaan. Yhteistyösopimus kattaa Satama Areenan tapahtumakeskuksen ravintolapalvelut, jotka palvelevat myös Xamk:n ammattikorkeakoulun uuden kampuksen toimitilojen tarvitsemissa ravintolapalveluissa. Satama Areenan uudisrakennuksen ravintolamaailma on alustavasti suunniteltu avattavaksi toukokuussa 2023 alkaen. Ravintolamaailma tulee koostumaan avoimesta ja tilausravintolasta terassialueineen, kahvilapalveluista, muunneltavista tapahtumasaleista ja kokoushuoneista jopa 3200 henkilön kapasiteetille sekä opiskelijaravintolasta.

- Investoimme merkittävästi Areenan aularavintolamaailmaan, jolla luodaan arjen ytimessä toimivat ja monipuoliset ravintolatilat palvelemaan tapahtuma-asiakkaita, kaupunkilaisia ja korkeakouluasiakkaita. Herkullisen ruoan lisäksi kehitämme yhteistyössä ravintolatiloja siten, että se mahdollistaa sujuvan palvelupolun sekä muunneltavat, viihtyisät istuma-alueet, kuvailee Compass Group Suomen myyntijohtaja Elina Yrjänheikki tulevia palveluja.