Compass Group Suomi on joutunut koronapandemian aiheuttaman liiketoimintaympäristön muutosten johdosta tilanteeseen, jonka vaikutukset koko liiketoimintaan ovat mittavat.

Muutokset asiakasyritysten toiminnassa ja asiakasmäärissä sekä mahdolliset tuotantotapojen muutokset voivat aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä vaikutuksia liiketoimintaan ja työn määrään. Compass Group Suomen molempien juridisten yksiköiden ravintolahenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

”Vahvistaaksemme liiketoimintaedellytyksiämme ja kilpailukykyämme muuttuvassa toimintaympäristössä ja varmistaaksemme kestävän kustannusrakenteen meidän täytyy sopeuttaa henkilöstömäärää vastaamaan kysynnän merkittävää muutosta”, kertoo Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

Neuvottelut koskivat ravintoloiden henkilöstöä, sekä työntekijöitä että esimiestehtävissä olevia sekä Compass Group FS Finland Oy:ssä että Compass Group Finland Oy:ssä. Neuvottelujen tuloksena tullaan vuoden 2020 aikana irtisanomaan enintään 315 henkilöä, osa-aikaistamaan enintään 100 henkilöä sekä lomauttamaan 2941 henkilöä määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lomautusten, osa-aikaistamisten ja irtisanomisten kohdistamiseen palataan vuoden 2020 aikana eri vaiheissa. Neuvottelut koskivat yhteensä 3441 henkilöä.

”Haluan kiittää henkilöstömme suhtautumisesta tähän kriisiin ja on valitettavaa, että joudumme irtisanomaan ja lomauttamaan työkavereita, missä emme odota työn palaavan lähiaikana normaalille tasolle. Emme ole tehneet päätöstä keveästi ja olemme sitoutuneet tukemaan henkilöitä, joita tämä koskettaa. Teemme kaikkemme, jotta lomautettavien ja irtisanottujen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisenä ja että niille, joiden nykyinen työ vähenee, löytyisi muuta työtä yrityksen sisällä”, toteaa Korhola.

Lisätiedot

Compass Group Suomi, toimitusjohtaja, Jaana Korhola, p. 040 821 8641
Compass Group Finland Oy:n osalta Country Director Maarit Virkkala, p. 040 610 515
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Compass Group Suomi, Satu Ikäheimo, 050 380 4996