Kampusravintoloissamme on tarjolla tarkoin suunniteltuja, terveellisiä ateriakokonaisuuksia ja välipaloja, joita voi ostaa myös mukaan.

Ruokailun merkitys opiskelijan hyvinvoinnissa

Tutkimusten mukaan koronapandemia on koitellut opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia muuta väestöä enemmän. Liikkumisen, unen ja sosiaalisten kontaktien lisäksi ravitsemuksella on tärkeä osuus jaksamisessa. Compass Group Suomen kampusravintoloissa on tarjolla tarkoin suunniteltuja, terveellisiä ateriakokonaisuuksia ja välipaloja, joita voi ostaa myös mukaan.

Opiskelijoiden parista kantautuu huolestuttavia uutisia. THL:n ja Kelan toteuttaman KOTT-tutkimuksen* mukaan psyykkinen oireilu oli korkeakouluopiskelijoilla yleisempää kuin muulla väestöllä. Ahdistus- ja/tai masennusoireita esiintyi peräti kolmasosalla opiskelijoista. Päiväaikaista väsymystä koki lähes päivittäin naisista 32 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia. Koronapandemian tuoman etäopiskelun myötä sosiaaliset kontaktit ovat jääneet vähäiseksi, ja melkein joka kolmas korkeakouluopiskelija ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään.

Liikunta, riittävä määrä unta ja sosiaaliset kontaktit lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta myös monipuolinen ravitsemus, tauot opiskelussa ja yhteiset lounashetket tukevat opiskelijoiden jaksamista. Compass Groupin opiskelijaravintoloissa ammattilaiset huolehtivat, että tarjolla on terveellistä, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Kelan ravitsemussuositukset täyttävää ruokaa edistämässä opiskelijoiden hyvinvointia.

Kampusravintoloiden tarjonta noudattaa ravitsemussuosituksia

Compass Groupin kampusravintoloiden ruokamaailmoissa on tarjolla runsaasti erilaisia vaihtoehtoja kotiruoasta kansainvälisiin makuihin. Kasvisruoan kasvavaan kysyntään vastataan esimerkiksi herkullisella Wicked Rabbit -kasvisruokabuffetilla ja kehittämällä jatkuvasti uusia kasviperäisiä ruokia.

– Kela-tuettu ateria on todella edullinen, mutta silti ravintorikas. Siitä ravitsemusasiantuntijamme pitävät huolen. Koronapandemia on kuitenkin tuonut omat haasteensa, sillä etäopiskellessa ravintolakäynnit harvenevat ja ruokavalio voi sen takia jäädä hyvinkin ravintoköyhäksi, pohtii ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm Compass Groupilta.

Tutkimuksen mukaan etäopiskelun ja/tai koronan poikkeusolojen takia noin kaksi kolmasosaa opiskelijoista söikin opiskelijaravintoloissa harvemmin kuin kerran viikossa. Ruokailuseuran puute vaikutti ravintolassa käyntiin 13 %:lla opiskelijoista.

Korkeakouluopiskelijoiden ravitsemussuositukset päivitettiin vuonna 2021, mutta lautasmalli on edelleen keskiössä. Huolestuttavaa on, että vihanneksia ja juureksia käytti useita kertoja päivässä vain viidesosa ja hedelmiä sekä marjoja ainoastaan 14 %. Fogelholm muistuttaa, että opiskelijaravintolassa on helppo koota itselleen monipuolinen ateriakokonaisuus – ja se kannattaakin tehdä, sillä salaatti, leipä ja juoma täydentävät aterian energia- ja ravintoainesisällön.

– Ilman kunnollisia aterioita ei opiskelija jaksa. Oikein kootut ateriat ja säännöllinen ruokarytmi tuovat vireyttä elämään ja oppimiseen, Fogelhom jatkaa. – Myös opiskelijoiden yksinäisyys mietityttää. Yhdessä syöminen lisää sosiaalista kanssakäymistä, mutta nyt se on ollut vähissä.

Varsinkin opintojensa alkuvaiheessa nuori on uuden edessä. Uudet opinnot, yhteisö ja ympäristö innostavat, mutta varmasti myös jännittävät. Itsenäistymisen myötä myös vastuu omasta jaksamisesta on itsellä. Kampusravintolat ovat tärkeässä asemassa, sillä ruokailu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tuo päiviin rytmiä ja mukavaa sosiaalista vuorovaikutusta lisäten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Take away -annokset etäopiskelun tukena

Compass Group Suomen asiakkuuspäällikkö Hannele Pirhonen kertoo, että yhden ratkaisun etäopiskelun aikaiseen terveelliseen ruokailuun on tarjonnut kampusravintoloissa mukaan myytävä opiskelija-ateriapaketti. Kelan ateriatuki niihin on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin enimmillään 31.7.2022 saakka. Monipuolinen valmis ateria auttaa jaksamaan. Samalla tulee myös kotona opiskelun ohessa pidettyä taukoja, sillä riittävillä tauoilla ja palautumisella on suuri merkitys jaksamiseen. Suositut Campus take away ”kaverille kanssa” -ateriapaketit mahdollistavat poikkeuksellisesti opiskelijalle ostaa kaksi ateriaa kerralla mukaan, myös kaverille.

– Opiskelija voi ostaa nk. 2+2 -mallilla itselleen ja kaverilleen ruokaa kotiin vietäväksi molempien voimassa olevan opiskelijakortin esittämällä, Pirhonen jatkaa. Oltiin sitten kampuksella tai kotona, niin muistetaan syödä säännöllisesti ja tauottaa, jotta aivot lepäävät välillä, ja jos mahdollista, niin kaverin kanssa.

*Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT):
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja Kelan verkkokyselyyn vastasi 6258 opiskelijaa koronaepidemian kolmannen aallon aikana helmi–maaliskuussa 2021. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-