Stora Enso ja Helsingin Olympiastadion kehittävät vähähiilistä ja ympäristöystävällistä stadiontoimintaa, jossa panostetaan uusiutuviin materiaaleihin ja kiertotalouden ratkaisuihin. Compass Group tuottaa Olympianstadionin ruokapalvelut.

Uusiutuvia materiaaleja pakkauksiin

Olympiastadion edistää Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitetta hiilineutraalista Helsingistä vuoteen 2035 mennessä. Stora Enson ja Helsingin Olympiastadionin tavoitteena on lisätä uusiutuvien materiaalien käyttöä yleisö- ja ravintolapalveluiden pakkauksissa stadionin toiminnan ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Tämän lisäksi halutaan varmistaa materiaalien tehokas kierrätys. Uusiutuvista materiaaleista valmistettujen pakkausten hiilijalanjälki on tavallisesti pieni ja materiaalien uusiokäyttö pienentää sitä entisestään.

Yhteisenä tavoitteena kiertotalousratkaisut

Kiertotalouden ratkaisujen toteutuksessa on apuna Olympiastadionin palveluntuottajia, kuten ruokapalveluyritys Compass Group sekä kierrätyksestä vastaava taho. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on edistää uusiutuvien materiaalien ja kiertotalouden ratkaisujen käyttöä stadionilla.

Yhteistyössä hyödynnetään Stora Enson uusiutuvien materiaalien tuotevalikoimaa sekä osaamista ympäristöystävällisissä ja kiertotalouteen perustuvissa ratkaisuissa. Stora Enso selvittää, miten käytöstä poistetuista tuotteista saatavia korkealaatuisia puukuituja voisi uusiokäyttää esimerkiksi valmistamalla niistä uusia tuotteita stadionin eri palveluihin ja toimintojen tarpeisiin.

- Olympiastadion on kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön kiertotalouden areena. Ympäristövaikutusten pienentäminen rakennuksen elinkaarta pidentämällä oli yksi Helsingin Olympiastadionin uudistuksen ja peruskorjauksen lähtökohdista. Kehitämme kestävän kehityksen ratkaisuja yhdessä Compass Groupin ja Stora Enson kanssa, jotta stadionin toimintaa voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti, sanoo Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

- Vastuullisuus ja vastuullinen hankinta ovat Compass Groupin toiminnan perusperiaatteita, ja ne ovat ohjanneet myös Helsingin Olympiastadionin ravintola- ja ruokapalvelujen suunnittelua. Stadion on paikkana poikkeuksellinen, ja ratkaisujen on oltava sen mukaisia. Kun kokoontumisrajoitukset poistetaan, yksittäisessä tapahtumassa saattaa olla 55 000 kävijää, joten pakkausratkaisut pitää miettiä huolella. Olympiastadionin kumppanuus Stora Enson kanssa auttaa tässä, toteaa asiakkuusjohtaja Kristiina Ramirez.

Helsingin Olympiastadion tarjoaa oivat puitteet kokeilla erilaisia kiertotalouden konsepteja arvoketjun eri vaiheissa alkaen uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien valinnasta käytettyjen materiaalien keräykseen ja lajitteluun sekä kierrätykseen. Arvokkaat raaka-aineet saavat uuden elämän, kun käytetyistä materiaaleista valmistetaan uusia tuotteita. Stora Enso esimerkiksi aikoo valmistaa stadionilla käytetyistä paperimukeista saatavasta laadukkaasta kuidusta uusiotuotteita.

- Uusiutuvat materiaalit ovat keskeisessä asemassa, kun fossiilipohjaisesta maailmasta siirrytään kiertotalouteen. Yhteistyö Helsingin Olympiastadionin kanssa antaa mahdollisuuden esitellä käytännössä, miten niitä voidaan hyödyntää. Kuluttajille voidaan tarjota vähähiilistä, kiertotalouteen perustuvaa toimintaa, jonka vastuullisuuteen he ovat antaneet oman panoksensa kierrättämällä, sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Lisätietoja:

Kristiina Ramirez
Asiakkuusjohtaja
Compass Group Suomi
puh. 044 711 9564 

Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
Stora Enso
puh. 040 832 7458

Marju Paju
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Olympiastadion
puh. 040 513 384 52

Alkuperäinen julkaisu: Cision