Työturvallisuus on olennainen osa työhyvinvointiamme, ja sitä kehitetään koko ajan. Turvallisuuslähettiläs-toiminta luotiin varmistamaan työturvallisuuden sisäistäminen uusissa toimipisteissä. Vuoden 2020 alussa alkaneen pilotin ensikokemukset ovat lupaavia.

Työturvallisuus on aina ollut meille erittäin tärkeää, ja toimintatapoja kehitetään koko ajan. Kun uusia kohteita avataan, pidetään työntekijöille myös työturvallisuuskoulutus. On kuitenkin havaittu, että se ei aina riitä. Kaikki eivät esimerkiksi aloita heti ensimmäisillä viikoilla tai eivät pääse koulutukseen paikalle. Vuoden 2020 alussa ryhdyttiin testaamaan Turvallisuuslähettiläs-toimintaa.

”Uuden ravintolan avauksessa opittavia asioita on paljon. Turvallisuuslähettiläs-toiminnalla haluamme varmistaa, että työturvallisuusasiat sisäistetään kunnolla. Talon ulkopuolelta tuleville työntekijöille turvallisuuskulttuurimme ei ole ennestään tuttua, joten perusteellinen perehdytys on tarpeen,” kertoo työ- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Joni Vilppunen Compass Groupilta.

Kaksi turvallisuuslähettilästä opastavat työturvallisuudessa uusissa toimipisteissä

Helsingissä avattiin vuoden alussa 15 uutta toimipistettä, ja kaksi turvallisuuslähettilästä kiertävät niissä 10 viikon ajan järjestäen perehdyttämistä ja kertaamisesta sekä havainnoiden turvallisuusasioita ko. kohteissa. Kohdevierailut aloitettiin viikolla kaksi, ja viimeisimmät kierrokset tehdään viikolla 11. Jokaisessa uudessa ravintolassa käydään viikoittain. Turvallisuuspäällikkö laatii jokaiselle viikolle eri teeman ympärille valmiin materiaalin. 

Ensimmäisellä viikolla turvallisuuslähettiläät tutustuivat ravintoloihin. Toisen viikon teema oli viiltohaavat, muita teemoja ovat esimerkiksi palovammat, kemikaaliturvallisuus sekä ergonomia ja nostaminen. Toiminta ei jää pelkästään puhumisen tasolle. Joni Vilppunen kertoo, että yhteisen koulutushetken lisäksi turvallisuuslähettiläät käyvät konkreettisesti ravintolatiloja läpi. ”Yhdessä työntekijöiden kanssa kartoitetaan mahdollisia turvallisuusriskejä. Turvallisuushavainnot merkitään ylös, ja ravintolapäälliköt kuittaavat, kun asia on hoidettu kuntoon”, hän sanoo.

Viimeisen viikon teemana on turvallisuuslupaus. Jokaisessa ravintolassa henkilökunta tekee oman turvallisuuslupauksensa esimiehen johdolla. Se saa konkreettisesti miettimään, mitä kukin voi omalta osaltaan tehdä työturvallisuuden eteen. Aiemmin ravintoloissa on tehty muun muassa seuraavanlaisia turvallisuuslupauksia: Painavia tuotteita ei nosteta yksin, vaan nostamme ne aina yhdessä. Jos on kiire, pyydän apua.

Yhteiset toimintatavat lisäävät työhyvinvointia

Pitkän linjan ravintola-alan ammattilainen, Sirpa Sedergren, on toinen turvallisuuslähettiläistä, jotka ovat kiertäneet uusissa ravintoloissa tammikuun alusta alkaen. ”Meidät on otettu hyvin vastaan”, hän kertoo. ”Vaikka kaikki työntekijät saavatkin turvallisuuskoulutuksen heti alussa, asiaa tulee kerralla niin paljon, että käyntimme toimivat hyvänä muistutuksena ja kertauksena – erityisesti uusille työntekijöille, mutta myös vanhoille konkareille.”

Esimerkkinä turvallisuushavainnoista Sedergren mainitsee pahvikasat lattialla tai veitset tiskialtaan pohjalla. Viiltohaavat ovat yksi yleisimmistä haavereista ravintoloissa. ”Veitsiä käyttänyt saattaa ajatella, että tiskaan ihan kohta, ja sitten seuraava tuleekin paikalle ja loukkaa itsensä”, hän kertoo. ”Viiltohanskojen käyttö on todella tärkeätä, ja viiltohaavat olikin toisen viikon teemamme.”   

Käynnit kirjataan järjestelmään, josta paitsi johto myös muut ravintolapäälliköt ympäri Suomen pääsevät katsomaan tehtyjä havaintoja. Samojen haasteiden, kuten ahtaiden tilojen ja kiireen, kanssa painitaan kaikkialla. ”Näin myös muut ravintolapäälliköt osaavat kiinnittää huomioita kyseisiin asioihin omassa ravintolassaan. Niille kun helposti tulee sokeaksi”, Sedergren sanoo.

Tärkeimmäksi teemaksi Sirpa Sedergren nostaa työkäyttäytymisen. Avoin ja kannustava työilmapiiri on perusta henkiseen hyvinvointiin. ”On tärkeää löytää heti alussa yhteiset toimintatavat”, hän toteaa. ”Kun uskalletaan puhua toisille, työ sujuu turvallisesti ja työhyvinvointi lisääntyy.”

Compass Groupille ihmiset ja heidän turvallisuutensa ovat etusijalla

Työturvallisuuden eteen on tehty töitä jo vuosia, ja se jatkuu ennallaan myös uuden omistajan, Compass Groupin, myötä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen talon työturvallisuuskulttuuriin on tärkeää, ja Turvallisuuslähettiläs-toiminnan lisäksi suunnitteilla on ns. turvallisuuspussukka. ”Se on uuden työntekijän selviytymispaketti”, Joni Vilppunen kertoo. ”Se sisältää kaikille tarpeellisia turvallisuusvälineitä, kuten erilaisia suojaimia ja esimerkiksi heijastimia. Työntekijöitä kannustetaan havainnoimaan turvallisuusasioita myös työajan ulkopuolella.” Näillä näkymin turvallisuuspussukka tulee käyttöön syksyllä 2020.

”Työturvallisuus on aina ollut meillä etusijalla. On mahtavaa huomata, että myös Compass Groupille ihmiset ja heidän turvallisuutensa ovat ykkösasia”, Maarit Parikka korostaa.