Compass Groupin teettämän tutkimuksen mukaan pandemian muuttaman työkulttuurin lisäksi murroksessa on lounasruokailu. Yhteisille lounashetkille on edelleen tarve, mutta lounasravintoloilta toivotaan myös vuoro- ja etätyöläiset huomioivia monipuolisia ruokapalveluja.

Pandemia vaikuttaa muuttaneen yritysten työkäytäntöjä pysyvästi. Suomen johtavan ruoka- ja monipalveluyhtiö Compass Groupin teettämän tutkimuksen mukaan yksityisen sektorin yrityksistä vain 17 prosenttia aikoo palata kokoaikaisesti takaisin toimistoille. Julkisella sektorilla vastaava osuus on 65 prosenttia. Muutos vaikuttaa myös työpaikkalounaisiin.

 - Suurin osa yrityksistä, jotka eivät palaa kokonaan lähityöhön, aikoo hyödyntää hybridimallia eli työntekijät tekevät sekä lähi- että etätyötä. Lounasravintoloille on siis tarvetta, mutta ruoan päivittäistä kysyntää voi olla vaikea ennustaa. Vastauksena tähän tarjoamme yhä monipuolisempia itsepalveluostomahdollisuuksia sekä take away -ratkaisuja, kertoo Compass Groupin Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

Julkisella sektorilla kaksi kolmasosaa (63 %) tutkimukseen vastanneista organisaatioista aikoo suosia suunniteltuja lähityöpäiviä, jolloin valtaosa työntekijöistä on samanaikaisesti paikalla. Yksityisellä sektorilla eri tavat tehdä hybridityötä toteutuvat tasaisemmin: 39 prosenttia organisaatioista antaa työntekijöilleen vapauden päättää itsenäisesti työskentelystään, 36 prosenttia suunnittelee läsnäolon toimistolla porrastetusti ja neljännes aikoo ottaa käyttöön kaikille yhteiset lähityöpäivät.

Itä-Suomen yliopistolla kaivataan takaisin kampuksen yhteisöllisyyteen

Compass Groupin asiakasyritysten käytännöt pandemian jälkeen heijastelevat tutkimuksen tuloksia. Itä-Suomen yliopistolla pyritään syksyn myötä palaamaan kampuksille, mutta mahdollisuus osittaiseen etätyöhön jäänee pysyväksi käytännöksi.

- Olemme tehneet pandemian aikana kaksi hyvinvointikyselyä. Niistä huomaa, että poikkeusolojen pitkittyessä osa työntekijöistämme on alkanut selvästi kärsiä etätyöstä, vaikka suurimmalla osalla meneekin hyvin. Lähityön tarjoaman yhteisöllisyyden kaipuu on ollut tänä keväänä vahvasti läsnä, yliopiston hallintojohtaja Tuomo Meriläinen kertoo.

Meriläisen mukaan lounas on tärkeä niin yliopiston opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Pandemian aikana ravintolat ovat tarjonneet normaalin lounaan lisäksi take away -mahdollisuuden, joka onkin ollut käytetty.

Orionille on avattu 24/7 auki olevia itsepalvelukahvioita

Työpaikkalounaiden merkitys monipuoliselle ravitsemukselle on tunnistettu jo pitkään, mutta yhteiset lounashetket muodostavat työpaikalle myös tärkeän sosiaalisen ulottuvuuden. Lääkeyhtiö Orionin toimipisteistä osaan on avattu pandemian aikana perinteisen lounaan ja take away -vaihtoehdon tueksi ympäri vuorokauden auki oleva itsepalvelukahvio, joka on ollut todella suosittu.

- Työpaikkalounas on sosiaalinen tapahtuma, joka tuo tarpeellisen katkon työpäivään. Perinteinen lounasaika ei kuitenkaan palvele työntekijöitämme, jotka tekevät esimerkiksi vuorotyötä tai liukuvaa työaikaa. On tärkeää, että voimme tarjota erilaisia mahdollisuuksia työpaikkaruokailuun, Orionin muutoshankkeiden johtaja Taru Karhunsaari kertoo.

Tulevaisuus tarjoaa ruokapalveluyrityksille haasteita sekä mahdollisuuksia, mutta ehdottomasti enemmän mahdollisuuksia, uskoo Compass Group Suomen operatiivinen johtaja Hannu Rahnasto.

- Ihmisten kohtaamiset arjessa mahdollistavat lukemattoman määrän ajatusten ja ideoiden vaihdantaa, jota jokainen organisaatio tarvitsee kehittyäkseen. Aidot sosiaaliset tilanteet luovat myös henkisen perustan yhteistyölle, jota ilman on vaikea toimia ja jonka puuttuessa arki on tylsää. Ruokapalvelualan markkinajohtajana maailmassa me haluamme mahdollistaa ihmisten kohtaamiset, mutta joustavasti myös etätyötä ja -opiskelua palvellen.

Lataa Päättäjätutkimus 2021 -raportti veloituksetta täältä!