Elämme 24/7-yhteiskunnassa, ja vuorotyön tekijöiden määrä lisääntyy koko ajan. Vuorotyön aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä riittävän levon sekä liikunnan lisäksi ravinnolla. Compass Group on kehittänyt monipuolisen vuororuokapaketin, jonka avulla työntekijä syö terveellisesti oikeaan aikaan työvuorosta riippumatta. Vuororuokapaketin vaikutusta työntekijän jaksamiseen tutkitaan keväällä 2020 alkavassa pilottijaksossa.

Vuorotyötä tehdään yhä enemmän yhä useammalla alalla, ja tämä näkyy myös meidän asiakkaissamme. Vuorotyön tiedetään rasittavan elimistöä ja aiheuttavan korkeampaa riskiä erilaisiin kroonisiin sairauksiin, kuten diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Vuorotyö saattaa vaikuttaa myös turvallisuuteen aiheuttaen energiatason laskua ja väsymystä. Haittoja voidaan ehkäistä riittävän levon sekä liikunnan lisäksi ravinnolla. Oikealaatuinen ja -aikainen ravinto antaa riittävästi energiaa sekä aivoille että lihaksille työn tekemiseen ja työstä palauttamiseen. Laadukkaan ja helpon vuorotyöruokailun merkitys kasvaa.

Vuororuokapaketti turvaa säännöllisen ateriarytmin

Nina Hienosen vetämässä projektissa on asiakkuustiimin lisäksi mukana asiantuntijoita eri puolilta Compass Groupia: mm. johtava työterveyslääkäri Kirsi Ailus, ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm ja valikoimapäällikkö Sanna Maila. ”Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ja ruokavalio ylläpitävät työkykyä ja -tehoa ja edistävät terveyttä. Terveet ja hyvinvoivat työntekijät vähentävät sairauspoissaoloja”, Kirsi Ailus toteaa. ”On hienoa, että ravinnon tärkeys myös vuorotyöntekijöiden jaksamiselle tunnustetaan.” Laajan asiantuntijaverkoston mukanaolo takaa, että kaikki näkökulmat tulevat huomioiduiksi.

Vuororuokapaketin tavoitteena on tehdä ruokailu työpaikalla helpoksi kellonajasta riippumatta. Se tilataan etukäteen ja toimitetaan työntekijän työpisteelle. Vuororuokapaketin voi tilata myös päivävuorossa oleva, jos henkilöstöravintolaan lähtö ei ole mahdollista esimerkiksi pitkän välimatkan takia. Säännöllisellä ateriarytmillä työntekijä voi paremmin ja lisäksi työturvallisuus paranee. Ateriointi 3‒4 tunnin välein ehkäisee myös kovan nälän aiheuttamia mielitekoja, napostelua ja vatsavaivoja sekä suojaa hampaita reikiintymiseltä.

Varsinkin yövuorossa vireystaso voi olla parempi, kun syödään oikeanlaista ruokaa, oikean kokoisena annoksena ja tasaisin väliajoin. ”Vuororuokapaketin annoskoot on mukautettu päivän energian tarpeeseen ja kokonaisuus on suunniteltu tukemaan jaksamista työvuorossa”, Nina Hienonen sanoo. Vuororuokapaketti sisältää 2-3 ateriakokonaisuutta riippuen työvuoron pituudesta. Paketti vaihtuu päivittäin, ja ruoka on itsetehtyä sesongin mukaista maistuvaa kotiruokaa. ”Se valmistetaan paikan päällä ravintolan keittiössä, ja on siis samaa ruokaa, jota päivävuorolaiset syövät henkilöstöravintolassa”, Hienonen korostaa.  

Avainsana on helppous

Nina Hienonen kertoo, että syksyllä alkanut suunnittelu ja testaus on johtamassa pilottikokeiluun asiakkaan kanssa keväällä 2020. Pilottiryhmä syö vuororuokapaketin ohjeiden mukaisesti joka työpäivä kuuden kuukauden ajan, ja vaikutuksia tutkitaan tarkoin, mm. Firstbeat-analyysillä. Samalla testataan erilaisia toimintatapoja mm. tilauksen suhteen. Osallistujat pitävät kokemuksista myös päiväkirjaa, ja asiakasyrityksen kanssa käydään tuloksia säännöllisesti läpi.

Vuororuokapaketilla on tavoiteltu erityisesti helppoutta. Sen sisällä löytyvät ohjeet, joiden avulla työntekijä voi syödä herkullisesti ja monipuolisesti oikeaan aikaan ja siten varmistaa oma hyvinvointi ja turvallisuus vuorokauden ajat huomioiden.

”Vuororuokapaketti on täysin räätälöitävissä asiakasyrityksen toiveiden mukaan esimerkiksi työpäivän pituus ja työtehtävien laatu huomioiden”, Hienonen sanoo. ”Odotamme mielenkiinnolla pilotin tuloksia ja kerromme niistä lisää heti, kun se on ajankohtaista.”