Meillä kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti ja kunnioittavasti työpaikalla.

Jokaisen on tärkeää kertoa, jos näkee tai kokee jotain, mikä ei ole oikein. Meillä on oikeus ja velvollisuus suojella itseämme, työkavereitamme sekä yrityksen liiketoimintaa. Toimintaamme ohjaa arvomme: Avoimuus, Luottamus ja Rehellisyys.

Varmistaaksemme reilun ja avoimen kulttuurin olemme kehittäneet SpeakUp! We’re Listening -ohjelman, joka tarjoaa kaikkien eri maiden Compassin työntekijöille mahdollisuuden turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa yrityksen toimintasääntöjä koskevia huolenaiheita ja muita arkaluontoisia asioita.

SpeakUp! We’re Listening –ohjelma on kaikkien eri maiden Compass- työntekijöiden käytettävissä oleva turvallinen ja luottamuksellinen kanava ilmoittaa yrityksen toimintaohjeita koskevia huolenaiheita ja muita arkaluontoisia asioita.  

www.letintegritybeyourguide.com/speakup