Vastuullisuus

Vastuullisuus on meille Compass Groupilla erittäin tärkeää, ja se on integroitu osaksi strategiaamme.

Ruoka on nykypäivänä tärkeämmässä asemassa kuin koskaan. Ruuasta on tullut osa identiteettiämme, ja tiedämme, kuinka ruoka vaikuttaa sekä kehon että mielen terveyteen ja hyvinvointiin.  Tiedostamme myös yhä paremmin, kuinka valinnoilla voi vaikuttaa. Ruokatuotanto vaikuttaa merkittävällä tavalla talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Siksi on erittäin tärkeää, että kannamme vastuun vaikutuksista, joita liiketoiminnallamme on ihmisiin, ympäristöön ja yritystoimintaan.

Meille Compassilla tämä tarkoittaa sitä, että toimimme vastuullisesti koko arvoketjussa. Vastuun ottaminen taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista ei ole pelkkä rasti ruudussa. Toimimalla vastuullisesti pystymme vaikuttamaan siihen, mitä teemme – ja miten teemme. Ruualla on merkitystä ja arvoa, mikä tarkoittaa, että jo pienet askeleet kohti parempaa ruokatuotantoa ovat arvokkaita tekoja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Me Compassilla uskomme, että kaikilla yrityksillä on sosiaalinen vaikutus ja että määrätietoisella johtamisella saamme organisaatiomme ja henkilöstömme kaikki voimavarat käyttöön. Vastuullisuus sen monissa muodoissaan on erittäin tärkeä osa Compass Group Suomen toimintaa. Sosiaalinen tarkoituksemme on olla vastuullinen yritys, jolla on kaiken kattava turvallisuuskulttuuri ja ihmiset kaiken keskipisteessä. Tätä tukee vastuullisuusstrategiamme, joka koostuu kolmesta strategisesta prioriteetista:
1) terveys ja hyvinvointi
2) muutokset ympäristön hyväksi ja
3) maapallon parhaaksi.

Vastuullisuustoimintamme perustuu ja juontaa juurensa YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin. YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita on 17, jotka painottuvat ilmaston muutoksen ja köyhyyden torjumiseen vuoteen 2030 saakka paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Vastuullisuuden painopistealueemme

Vastuullisuusohjelmamme perustuu kolmeen vahvaan pilariin:

Terveys ja hyvinvointi = paremmat ruokavalinnat

Sillä mitä syömme ja juomme, on suuri vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. Haluamme auttaa kuluttajia ja työntekijöitä elämään parempaa, onnellisempaa ja tuottavampaa elämää. Autamme ihmisiä tekemään parempia ravitsemuksellisia valintoja, jotka paremmin tukevat sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja siten terveellisempää elämäntapaa.  

Muutokset ympäristön hyväksi

Johtavana ruokapalvelutoimijana keskitymme niihin tekijöihin, joilla voimme saada aikaan suurimman vaikutuksen globaaliin ruokatuotantoon ja kulutukseen sekä ympäristöön. Vähennämme ruokahävikkiä ja muovin kertakäyttöä sekä kannustamme kasvispohjaisiin valintoihin.

Maapallon parhaaksi

Vastuulliset hankinnat, ilmastoystävällisemmät valinnat, paikallisten yhteisöjen tukeminen ja yhteistyö muutoksen aikaan saamiseksi rakentavat hyvää tulevaisuutta maapallon parhaaksi. Kannamme vastuumme isona toimijana, joka voi saada aikaan myös isoa vaikuttavuutta yhteistyössä satojen kumppaneidemme kanssa maailmanlaajuisesti, mutta ennen kaikkea paikallisesti.

Toimenpiteillä vastaamme tavoitteisiin

Olemme asettaneet korkeat tavoitteet, sillä otamme vastuullisuuskysymykset erittäin vakavasti. Uskomme, että tekemällä oikeita valintoja voimme vaikuttaa sekä ihmisiin, ympäristöön että liiketoimintaan – sillä ruoalla on väliä.

Ruoka kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Ruoka tarjoaa energiaa, ja sen valmistukseen kuluu luonnollisesti paljon energiaa. Arvolähtöiset organisaatiot, jotka tekevät vastuullisia valintoja ruoan tuotannossa, hankinnassa ja valmistuksessa, voivat saada aikaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia yhteisössä, taloudessa ja ympäristössä. Jo pienillä teoilla paremman ruoan puolesta saadaan aikaan kestävyyshyötyjä.

Ilmastonmuutos on haaste, joka koskettaa kaikkia. Ruoantuotannon aiheuttamat päästöt ovat olennaisia tekijöitä ilmastonmuutoksessa, joten elintarviketuotannon vaikutusten vähentämisellä on suuri merkitys. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös suoraan raaka-aineiden saatavuuteen, käytettävyyteen ja hintaan. Näin ollen ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin keinoin auttaa meitä myös turvaamaan liiketoimintamme tulevaisuuden.


Miten sen teemme?

100% Kaikissa suurimmissa maissamme on sokerin, suolan ja rasvan vähentämisohjelma

100% Kaikissa suurimmissa maissamme on ruokahävikin vähentämisohjelma

100% Kaikissa suurimmissa maissamme on eettistä kaupankäyntiä, sertifioidusti vastuullisia tai paikallisesti tuotettuja tuotteita tukevia ohjelmia.

Voit lukea Compass Groupin englanninkielisen vastuullisuusraportin vuodelta 2019 osoitteessa: https://www.compass-group.com/content/dam/compass-group/corporate/Acting-responsibly/CompassGroup_Sustainability_report_2019_high_res.pdf