Ruokajätteellä on valtava vaikutus ympäristöömme. Joka vuosi noin kolmannes kaikista maailmassa tuotetuista elintarvikkeista jää käyttämättä.

Tämä hävikki aiheuttaa huomattavaa haittaa ilmastolle, vedelle, maaperälle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Ruokajätteen määrää on pienennettävä – ja jotta tämä voidaan toteuttaa, ihmisten ajattelutapojen on muututtava radikaalisti. Jos ruokaa ei syödä, siitä tulee jätettä. Porkkana, joka ei täytä kaikkia ulkonäkönormeja, on yhä arvokas, ja siitä voi valmistaa hyvin monenlaisia aterioita. Meidän on otettava uusi lähestymistapa siihen, mikä on syötävää eikä saa päätyä jätteeksi.

Ruokapalvelutoimijana haluamme tehdä kaiken voitavamme vastataksemme ruokatuotantoon liittyviin haasteisiin sekä asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin. Ruokahävikin pienentäminen kuuluu vastuullisuustoimintaamme, ja se on osa päivittäistä työtämme. Ruokahävikin vähentäminen on yksi keskeisimmistä keinoista minimoida elintarviketuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samalla se alentaa yritystoiminnan kustannuksia ja tukee siten arvonluontia.

Tavoitteemme on vähentää ruokahävikkiä 50% vuoteen 2030 mennessä.

Pitkän aikavälin tavoitteen avulla voimme minimoida ruokatuotannon negatiiviset ympäristövaikutukset, luoda liiketoiminnalle arvoa koko arvoketjussa ja vähentää kustannuksia.

Haluamme muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi. Yksi tavoitteistamme on lisätä tietoisuutta ruokahävikistä sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella. Haluamme ottaa myös asiakkaat mukaan ja saada heidät ajattelemaan ruokahävikin seurauksia nykyistä laajemmin.  

Miten sen teemme?

  • suunnittelu- ja valmistushävikin vähentäminen
  • kannustamme kuluttajia tuottamaan vähemmän ruokahävikkiä
  • kierrätämme ja käytämme mahdollisuuksien mukaan yleensä poisheitettäviä osia.

Meillä on meneillään useita aloitteita, joiden tavoitteena on vähentää jätteen määrää koko arvoketjussa:

  • Vahva hankinta-, käsittely- ja tarjontasuunnittelu.
  • Ruokahävikkikampanjat ja huomion kiinnittäminen ruuan annosteluun ravintoloissa.
  • Henkilökuntamme kaikissa ravintoloissa osallistuu jätteenvähentämistavoitteisiin.
  • Jaamme parhaita käytäntöjä kaikissa ravintoloissamme ja kaikilla markkinoilla.
  • Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi ruuanvalmistuskoulutusta, joissa kerromme raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä (jolloin ruokahävikkiä ei synny) ja yli jääneen ruuan hyödyntämisestä.

Hävikin vähentäminen kuuluu tehokkaaseen raaka-aineiden käsittelyyn. Se on yksi välineistämme, ja annamme säännöllisesti henkilökunnallemme jätteenhallintaa koskevaa koulutusta. Ruualla on arvoa, emmekä halua heittää raaka-aineita hukkaan. Yksi tapa lisätä asiakkaiden tietoisuutta ruokajätteestä on rohkaista heitä ajattelemaan, mitä jäte on.

100%
Kaikissa suurimmissa maissamme on ruokahävikin vähentämisohjelma